Aktualności
W związku z powodzią

W związku z powodzią

Słowo Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w związku z trudną sytuacją mieszkańców naszego regionu dotkniętych powodzią

Drodzy Siostry i Bracia!

Nagłe wiosenne ocieplenie spowodowało, że wiele rzek czy ujść wodnych – w tym rzeka Bug – nie jest w stanie przyjąć nadmiaru wody.
W różnych regionach Polski, również w gminach Dołhobrody, Hanna  i Sławatycze, które znajdują się na terenie naszej diecezji, doszło do licznych podtopień. Woda zalała wiele gospodarstw, dokonując znacznych zniszczeń, a zaistniała sytuacja zmusiła do opuszczenia swoich domostw mieszkańców tych miejscowości.

Łączę się duchowo ze wszystkimi, którzy doświadczyli niszczącej siły przyrody i z tego powodu ponieśli straty materialne. Ogarniam gorącą modlitwą osoby, które ucierpiały, spiesząc im ze słowami pociechy oraz proszę, zwłaszcza duchowieństwo i ludzi dobrej woli, o modlitwę w intencji poszkodowanych
i otwarte, wrażliwe serce. To doświadczenie niech będzie też okazją do niesienia wzajemnej pomocy tym, którzy ponoszą największe szkody.

Z pasterskim błogosławieństwem 
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski