Aktualności
Wakacyjna sztuka

Wakacyjna sztuka

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania z bezpłatnych zajęć w ramach projektu „Sztuka moją pasją”.

Organizowane podczas wakacji zajęcia skierowane są do szerokiej grupy odbiorców niezależnie od przedziału wiekowego. Część z nich odbędzie się z udziałem dzieci oraz seniorów. Zajęcia zostaną zorganizowane na terenie gminy w różnych miejscowościach. Grupy, w zależności od potrzeb, powstaną również w Seroczynie, Wodyniach oraz Woli Wodyńskiej. Zaplanowane działania to zajęcia teatralne, taneczne oraz wokalne. Całość zostanie zakończona prezentacją osiągnięć projektu podczas uroczystego podsumowania w GOK w Wodyniach. Zajęcia poprowadzą: Iwona Gastołek (instruktorka tańca Gminnego Dziecięcego Zespołu Ludowego w Starych Kobiałkach), Iwona Kobylińska (współzałożycielka i wokalistka zespołu Orkiestra Dni Naszych) oraz Agnieszka Janiszewska (trenerka i organizatorka wydarzeń kulturalnych). Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w warsztatach będzie decydować kolejność zgłoszeń, których można dokonywać bezpośrednio w GOK w Wodyniach lub telefonicznie u koordynatorki projektu, pod numerem telefonu 608-657-173.

MLS