Aktualności
Warsztaty terapeutyczne

Warsztaty terapeutyczne

Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach zaprasza osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kisielanach powstał 29 grudnia 2014 r. w części administracyjnej Domu Dziecka – „Domu na Zielonym Wzgórzu”. Obecnie jest placówką pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku) dla 22 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu siedleckiego. WTZ działa w kierunku rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz rozwijania zdolności do niezależnego – na miarę możliwości – życia codziennego oraz zaradności osobistej. Jest to miejsce, w którym uczestnicy czują się potrzebni i dowartościowani. Znajdują tu przyjaciół, mogą rozwijać swoje umiejętności oraz spełniać marzenia. Terapia zajęciowa prowadzona jest w WTZ w czterech pracowniach: rękodzieła artystycznego, multimedialnej, gospodarstwa domowego oraz krawiecko-hafciarskiej. Kontakt: Kisielany Żmichy 52 (budynek Domu Dziecka), 08-124 Mokobody, tel. 25-797-07-76 oraz tel. 606-699-941, e-mail: wtzkisielany@caritas.pl, kierownik placówki: Urszula Pietrasik, tel. 514-580-282.

LA