Aktualności
Ważne zmiany

Ważne zmiany

Od 1 stycznia mieszkańców miejscowości należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie czeka zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak czytamy w komunikacie MZC planowana podwyżka stawek wynika głównie ze stałego wzrostu cen usług za unieszkodliwienie odpadów, w szczególności ich dalszego termicznego przetwarzania, przy jednoczesnym spadku cen surowców pochodzących z odzysku. Wraz z nowym rokiem zmieni się także wzór deklaracji o wysokości opłat. Stawka miesięcznej opłaty za wywóz odpadów komunalnych segregowanych, wynosząca obecnie 10 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, wzrośnie o 3 zł. W przypadku odpadów niesegregowanych będzie to kwota 39 zł zamiast dotychczasowych 18 zł. Z kolei od 1 lipca 2020 związek planuje wprowadzenie 4-frakcyjnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Do MZC należą miasto Włodawa oraz gminy: Stary Brus, Hanna, Podedwórze, Hańsk, Sosnówka i Sławatycze. 

MLS