Kultura
Źródło: Archiwum
Źródło: Archiwum

Wciąż o Sienkiewiczu głoszą

W miejscowościach związanych z latami dzieciństwa Henryka Sienkiewicza - Adamowie, Wojcieszkowie i Woli Okrzejskiej oraz Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie - po raz 6. spotkali się badacze i wielbiciele pisarza. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Forum Dialogu Powiatu Łukowskiego wraz ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Na tegoroczne Spotkania Sienkiewiczowskie, przebiegające pod hasłem: „Henryk Sienkiewicz – Tradycje Rodowe – Kultura – Film”, złożył się 4-dniowy cykl konferencji naukowych połączonych z bogatym programem kulturalnym. 2 września w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie odbyło się konserwatorium „Henryk Sienkiewicz – tradycje rodowe – przypomnienia” z udziałem m.in.: Barbary Wachowicz – niestrudzonej badaczki dziejów Sienkiewicza, prof. Lecha Ludorowskiego – prezesa Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza i prof. Barbary Jedynak – redaktor naczelnej czasopisma „Rota”. Zaprezentowano film paradokumentalny w reżyserii Leszka Wiśniewskiego o zapomnianym epizodzie biografii polskiego noblisty – darowiźnie Alfreda von Olszewskiego. Obraz komentarzem opatrzyła dr Halina Ludorowska. Ważnym tematem obrad była twórczość matki Sienkiewicza, Stefanii z Cieciszowskich, o której opowiedział Zbigniew Miszczak. Naukowcy zaapelowali również o godne upamiętnienie miejsca jej wiecznego spoczynku na cmentarzu w Okrzei w 135. rocznicę śmierci. Obecnie grób znajduje się w fatalnym stanie. Temat ten powracał także w kolejnych dniach obrad.

3 września rozpoczęła się pierwsza z cyklu konferencji. Motywem przewodnim wystąpień był związek pisarza z ziemią łukowską. Najpierw jednak odbyło się uroczyste wręczenie medalu „Serce dla serc” w dziedzinie rozsławiania imienia Polski Barbarze Wachowicz. Wzruszona laureatka wygłosiła ze znanym wszystkim temperamentem gawędę poświęconą ukochanemu pisarzowi. W dziedzinie kultury i sztuki medal otrzymał prof. Ludorowski.

Tradycyjnie nie zabrakło prezentacji talentów aktorskich i recytatorskich uczniów. W Adamowie inscenizację „Henryk Sienkiewicz obrońcą biednych i prześladowanych dzieci” opracowała Janina Biadun, zaś w Wojcieszkowie program „Tak wiele Ci zawdzięczamy” przygotowali wraz z nauczycielkami: Haliną Jalowską, Anną Bednarczyk, Jadwigą Jeż i Iwoną Wiśniewską uczniowie zespołu szkół noszącego imię podlaskiego noblisty. Zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia filmów związanych z problematyką sienkiewiczowską, w tym prapremierę dokumentu „Noblista z Woli Okrzejskiej” w reżyserii Adama Kulika z TVP Lublin. Reżyser starał się zaspokoić ciekawość widzów, odpowiadając na liczne pytania i uwagi. Pierwszą część obrad zakończyły referaty „O szczęściu Pisarza z burzecką Marią” Jadwigi Jóźwik i „Dokumenty z bani. Zapiski do parafian kościoła okrzejskiego z roku 1783” ks. Czesława Ciołka oraz „Historia budowy kopca i pomnika Henryka Sienkiewicza w Okrzei. W 70 rocznicę jego ukończenia” kustosza Antoniego Cybulskiego. Po obiedzie uczestnicy konferencji spotkali się ponownie w gościnnych salach Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, gdzie swoje wystąpienia zaprezentowały dr Zdzisława Mokranowska („O lekturach młodego Henryka Sienkiewicza”) i Elżbieta Banko-Sitek „Z wizytą w muzeach literackich Kazimierza Dolnego i Nałęczowa”).

4 września upłynął uroczych wczesnojesiennych krajobrazach Kazimierza nad Wisłą i Nałęczowa. Wygłoszone referaty mówiły m.in. o: doktoracie honoris causa Marii Kuncewiczowej, muzyce w filmach sienkiewiczowskich, wartościach patriotycznych twórczości pisarza, „Quo vadis?” w kulturze rosyjskiej oraz pomniku Sienkiewicza w Szczawnicy. Wiele do prowadzonych dyskusji wniosły krótkie prelekcje wygłaszane podczas podróży. Piątkową sesję w Adamowie zakończyły referaty prof. Ludorowskiego i Adrianny Adamek-Świechowskiej, a także żywiołowa interpretacja aktorska Sienkiewiczowskiego „Dzwonnika” w wykonaniu Anny Świetlickiej, aktorki Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Obrady kontynuowano w Wojcieszkowie, gdzie prócz wystąpień referatów wyświetlono film dokumentalny „Śladami bohaterów Ogniem i mieczem” w reżyserii Adama Kulika. Niestety sam twórca nie był obecny, gdyż obowiązki zawodowe zmusiły go do powrotu do Lublina. Imprezę zwieńczył koncert pieśni religijnych i patriotycznych lubelskiego chóru „Iubilaeum” w kościele parafialnym w Wojcieszkowie.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, pedagogów oraz wielbicieli twórczości Sienkiewicza. Choć nie wszystkie wystąpienia na równi zainteresowały młodzież, większość deklaruje chęć uczestnictwa w kolejnej edycji. – Najciekawsze były filmy. Zobaczyłam na ekranie moją ulicę i prawie jej nie poznałam – żartuje Asia z Wojcieszkowa.

Justyna Kucharzak