Kultura
Wdzięczni za piękno ziemi

Wdzięczni za piękno ziemi

Już po raz drugi Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży „Dei Gratia” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Teresy Ocieszko ph. „Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną”.

Konkurs, organizowany w dwóch dziedzinach: fotografii, rysunku i malarstwa oraz recytacji wierszy T. Ocieszko, adresowany jest do dwóch grup wiekowych: do 18 i do 26 lat. Główny cel osnutych wokół twórczości poetki z Wybrzeża zmagań to zamanifestowanie zachwytu oraz wyrażenie wdzięczności Bogu za piękno ziemi.

Wykonując prace konkursowe, młodzież ma szansę zaprezentować swój talent plastyczny lub fotograficzny, zmysł obserwacyjny, samodzielność myślenia i znajomość wybranej przez siebie techniki artystycznej. Mogące zainspirować uczestników poezje T. Ocieszko znajdują się na stronie internetowej fundacji: www.deigratia.pl. Tam też dostępne są szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem (znaleźć je można również na stronie internetowej wydziału nauczania siedleckiej kurii: www.katecheza.diecezja.siedlce.pl).

Poezja – sacrum – zielone

Twórczość gdyńskiej poetki Teresy Ocieszko (1938-2007) nie jest powszechnie znana. Pierwszą jej „miłością” i życiową pasją była muzyka, wyniesiona z rodzinnego domu w Chełmie, gdzie od najmłodszych lat zgłębiała tajniki gry na fortepianie. Niestety, ojciec przedwojenny sędzia specjalizujący się w prawie kanonicznym, zostaje wraz z rodziną wydalony z rodzinnego miasta na Wybrzeże. Tu umiłowanie muzyki przybiera u Teresy inną formę – rozpoczyna ona naukę w szkole baletowej przy Operze Bałtyckiej. Uczy się, tańczy, pod okiem starszej siostry chłonie klasykę literatury światowej, ujawniają się jej talenty reżyserskie (reżyseruje m.in. „Antygonę”). Niestety, wypadek sprawia, że nie może kontynuować pracy jako zawodowa tancerka.

– To wtedy zaczęła więcej pisać, a w jej wierszach pojawił się temat sacrum – mówi Barbara Bielecka, prezes fundacji „Dei Gratia”. Podejmując tematy uniwersalne, takie jak miłość, śmierć, samotność, przemijanie, głosiła jednocześnie pochwałę natury, której symbolem stają się odcienie zieleni. Zielona – według poetki – jest nie tylko ziemia, trawa, drzewa, ale także miłość. Metafory zieleni odnajdujemy w wielu tomikach wierszy pod wymownymi tytułami: „Jasnozielone”, „Ciemnozielone”, „Po prostu zielone”. Przez całe życie obracała się w kręgu ludzi kultury, sztuki, wśród których miała wielu przyjaciół. W pewnym momencie stała się swoistym mecenasem kultury, m.in. sponsorowała konkursy, wystawy fotograficzne.

Artyści – młodemu pokoleniu

Jedną z ostatnich inicjatywy T. Ocieszko, którą zrealizowała wspólnie z architektami oraz ludźmi kultury skupionymi wokół budowy bazyliki w Licheniu, było utworzenie Fundacji Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży „Dei Gratia”. Od początku, tj. od 2001 r. jej prezesem jest inż. Barbara Bielecka, architekt, projektantka bazyliki licheńskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie konkursów, odczytów, ekspozycji oraz imprez o charakterze plastycznym i muzycznym, a także wycieczek do muzeów, teatrów czy galerii dla dzieci i młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Ludzie w niej skupieni pozyskują środki finansowe, wspierają programy informacyjne, fundują stypendia naukowe.

Mówiąc o twórczości poetyckiej założycielki fundacji „Dei Gratia”, B. Bielecka podkreśla, że nie można zrozumieć poezji jej siostry, bez Boga, ewidentnie obecnego, żywego. – Przeżyła wiele klęsk i sukcesów, miłość, małżeństwo, samotność, fiasko finansowe i zamożność, ale przez cały ten czas towarzyszyło jej Słowo, które przyszło do niej razem z głęboką wiarą – podkreśla.

Zgłoś się!

Prace fotograficzne, malarskie i graficzne należy przesłać w terminie do 24 czerwca na adres redakcji „Echa Katolickiego” (ul. Bp. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce) z dopiskiem: „Konkurs artystyczny”. Na adres pocztowy „Echa” lub e-mail: fundacja.sacrum@op.pl przyjmowane są też zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie recytatorskim (w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca!).

Uroczysty finał, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz prezentacją najlepszych interpretacji poetyckich, zaplanowano na 2 października w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Wcześniej prace malarskie, graficzne i fotograficzne eksponowane będą na dostępnych publicznie wystawach (m.in. w siedzibie fundacji w Licheniu, galerii „Debiut” Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie oraz tutejszym Centrum Organizacji Pozarządowych). Wystawa nagrodzonych prac zostanie też otwarta w NCK.

Małgorzata Kołodziejczyk