Aktualności
Według nowych zasad

Według nowych zasad

Od 1 lutego mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta do 23 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Kwota ta dotyczy jednak tylko gospodarstw, w których odpady są segregowane. Jeśli odpady nie będą segregowane do kasy urzędu trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 69,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady mogą liczyć na ulgę w wysokości 3 zł od mieszkańca. Aby z niej skorzystać do końca stycznia w urzędzie gminy należy złożyć nową deklarację, której wzór można znaleźć m.in. na stronie internetowej urzędu (www.parysow.pl w zakładce „gospodarka odpadami komunalnymi”). Wypełniony dokument można dostarczyć osobiście w formie papierowej do siedziby urzędu gminy, wysyłać pocztą tradycyjną lub złożyć w formie elektronicznej przez epuap. Jak informują urzędnicy w bieżącym roku na terenie miasta i gminy nie będą prowadzone objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon samochodowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie tego typu odpady można przekazywać do zlokalizowanego przy ul. Garwolińskiej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

MLS