Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Wejść w logikę Chrystusa

28 września w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, pod hasłem: „Jan Paweł II - Pasterz Kościoła prowadzi nas ku świętości”, odbyło się spotkanie Społecznej Rady Szkół im. Jana Pawła II diecezji siedleckiej.

Spotkaniu przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Uczestniczyli w nim dyrektorzy i przedstawiciele szkół im. Jana Pawła II oraz zaproszeni goście. Na terenie diecezji siedleckiej istnieje 28 takich szkół. Celem spotkania było opracowanie programu na nowy rok szkolny 2009/2010 w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie Jana Pawła II.

Nieodzowną pomocą w realizacji tego celu była katecheza bp. Z. Kiernikowskiego, która bazowała na drugim zeszycie diecezjalnego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Wychodząc od słów z Tryptyku Rzymskiego: „To zdumienie ma na imię Adam”, ordynariusz siedlecki podkreślił, że Adam bez relacji z Ewą nie był zdolny doświadczyć zdumienia. Zdumienie jest możliwe dzięki odkryciu piękna drugiej osoby. Wejście w relację z bliźnim sprawia, że człowiek osiąga pełnię istnienia.

– Jestem człowiekiem – mówił bp Kiernikowski – gdy jestem konfrontowany z drugim, jako ktoś, kto przemija. Gdy Adam i Ewa za namową kusiciela sięgnęli po znajomość dobra i zła, utracili zdolność zdumienia i poznali własną nagość. Już nic nie było w stanie wprawić ich w zdumienie. Pozwalając na grzech, Bóg jednak nie odwrócił się od człowieka, ale okazał się wierny i miłosierny, ponieważ naprawił to, co człowiek zniszczył. Jezus Chrystus zatrzymał zło w swoim ciele i w ten sposób pojednał upadłą ludzkość z Bogiem. Dlatego zasadniczym elementem wychowania jest uczenie młodego człowieka odpowiedzialności za zło. Ta odpowiedzialność polega na wejściu w logikę Chrystusa: zatrzymać zło na sobie i przebaczyć oprawcom.

Po wygłoszeniu katechezy biskup prowadził dialog z nauczycielami, przysłuchiwał się i zadawał pytania. Drugi zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod przewodnictwem biskupa siedleckiego odbędzie się 4 listopada w Radzyniu Podlaskim.

ks. Mateusz Czubak