Aktualności
Weź udział

Weź udział

Miejski Dom Kultury organizuje doroczną wystawę lokalnych twórców połączoną z wydaniem kolejnego „Almanachu twórców dęblińskich”.

Zaplanowany na niedzielę, 21 czerwca, o 15.30, w Galerii nad Wisłą wernisaż stanie się jedną z odsłon Dni Dęblina. Zgłoszenia od zainteresowanych twórców przyjmowane będą do 22 maja. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w wyznaczonym terminie zdjęć cyfrowych swoich prac oraz własnej fotografii [niezbędnej do wydania książkowego – red.]. Przeznaczone na wystawę prace należy dostarczyć z kolei do 12 czerwca. Dodatkowe informacje na temat wydawnictwa i wystawy można uzyskać w placówce bądź pod nr. tel. 81-883-07-68.

MLS