Diecezja
Źródło: B
Źródło: B

Wezwani do zaangażowania

W tegorocznym, przypadającym w ostatni weekend roku liturgicznego święcie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uczestniczyło ponad 100 osób.

W zjeździe diecezjalnym - jak podpowiada statut stowarzyszenia - udział biorą prezesi i delegaci z oddziałów terenowych oraz księża asystenci. Od podjętych podczas spotkania decyzji zależy, jakie priorytety zostaną obrane w kolejnym roku formacji.

W sobotę, 22 listopada, w bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach spotkała się młodzież z oddziałów KSM w Adamowie, Białej Podlaskiej, Borowiu, Garwolinie, Gąsiorach, Łomazach, Łukowie, Międzyrzecu Podlaskim, Okrzei, Opolu, Radzyniu Podlaskim, Rudzie Wolińskiej, Rykach, Siedlcach, Trąbkach, Ulanie, Wisznicach, Zbuczynie i Żelechowie.

Po przedstawieniu delegatów i stanu sytuacji w poszczególnych oddziałach wszelkie radości, trudności, działania i zamysły zostały ofiarowane Panu Bogu podczas uroczystej Eucharystii. W wygłoszonym słowie ks. Adam Pietrusik, asystent diecezjalny KSM, podkreślał wagę odpowiedzialności za stowarzyszenie spoczywającej na każdym ze zgromadzonych.

Celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. Chcąc pogłębiać świadomość młodych i uwrażliwić ich na potrzebę troski o Kościół powszechny, organizatorzy zaprosili na spotkanie ks. Tomasza Grzyba ze stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Kapłan wprowadził zgromadzonych w sytuację chrześcijan na świecie, podając przykłady krwawych prześladowań i represji w Afryce, Azji, Ameryce, a także przypadków dyskryminacji w Europie. Ponadto zachęcał do modlitwy w intencji pokoju na świecie i przestrzegania wolności religijnej.

W toku przygotowań do ŚDM

Podczas zjazdu poruszono m.in. kwestię przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzających je tzw. tygodni w diecezjach. Katarzyna Kozioł, rzecznik Diecezjalnego Centrum ŚDM, zachęcała młodzież do zaangażowania się tak w duchową, jak i logistyczną stronę przygotowań. Osobną część spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym, m.in. opracowaniu kalendarium pracy na kolejny rok.

Sobotni program zakończyła kinowa projekcja filmu „Karolina” inspirowanego historią bł. Karoliny Kózkówny, patronki m.in. KSM i Ruchu Czystych Serc. – Mamy niezwykłe szczęście, że możemy żyć w czasie 100 rocznicy śmierci tak wspaniałej błogosławionej, naszej rówieśniczki – komentowali młodzi tuż po seansie.

Budowanie lepszego świata z Chrystusem

W niedzielną uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypada zarazem patronalne święto KSM i Akcji Katolickiej. Tradycją jest, że oba stowarzyszenia świętują wspólnie. W centrum wydarzeń jest zawsze Eucharystia sprawowana w katedrze. W homilii bp Kazimierz Gurda dziękował za zaangażowanie i zachęcał do odwagi w budowaniu lepszego świata z Chrystusem. – Świata opartego na prawdzie, dobru i pięknie, których miarą jest Chrystus – podkreślił, wskazując na pragnienie wielu budowania świata według tych samych kryteriów, tyle że na miarę ludzką. – Marna to miara – przestrzegł.

Na zakończenie Mszy św. nowi członkowie KSM i AK złożyli uroczyste przyrzeczenia. Następnie uczestnicy święta zgromadzili się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie 42 członków KSM i 22 członków AK otrzymało z rąk biskupa znaczki i legitymacje – elementy jedności i tożsamości organizacyjnej mające przypominać o złożonej przysiędze dotyczącej pracy nad sobą oraz służby Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.

Odznaczenia i koncert

Od trzech lat uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to także okazja do wyróżnienia ludzi w szczególny sposób zasłużonych w szerzeniu dzieł apostolskich. Statuetkę „Zwiastuna Dobrej Nowiny 2014” otrzymał Józef Geresz z Międzyrzeca Podlaskiego, autor wielu książek, regionalista, historyk, badacz losów unitów podlaskich.

Galę zakończył koncert Michała Przybysza, absolwenta szkoły muzycznej w klasie saksofonu prof. Mariusza Steca, studenta „filmówki”, a przy tym wieloletniego członka KSM.

Ilona Trojnar