Diecezja
Źródło: XAA
Źródło: XAA

Wiara jest podstawą formacji

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy z Avila, 15 października, profesorowie, wychowawcy i alumni Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej zainaugurowali uroczyście nowy rok akademicki 2013/2014.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii, którą sprawował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk. We wstępie nawiązał on do postaci św. Teresy z Avila, podkreślając, że jej postawa i wiara promieniowały na cały Kościół, dlatego też od niej powinniśmy się uczyć otwartości na Słowo Boże.

Być ludźmi wiary

W wygłoszonej homilii bp Sawczuk nawiązał do słów św. Pawła z pierwszego czytania: „Ja nie wstydzę się Ewangelii”. Zauważył, że apostoł podkreśla tu rolę wiary, wierności. – Paweł jest przekonany o mocy zawartej w Ewangelii. Sam jej doświadczył. Chrystus zmienił jego życie, które wcześniej miało swój jakiś cel, określone plany. Pod Damaszkiem świat wywrócił mu się do góry nogami. Doświadczył zwycięskiej mocy Tego, o którym myślał, że jest przegrany – podkreślał biskup.

Kaznodzieja zauważył, że jest to świetny tekst na inaugurację roku akademickiego, pokazuje bowiem, co jest podstawowe w formacji: mamy być ludźmi wiary i żyć z wiary. Temu służy również przeżywany Rok Wiary, który wprawdzie wkrótce się skończy – dlatego warto zadać sobie pytania: jak go wykorzystaliśmy, by umocnić naszą wiarę?? Jaka jest nasza wiara?

Ksiądz biskup nawiązał również do ostatnich wydarzeń związanych z medialnymi atakami na Kościół. Zauważył, że ludzie, widząc człowieka w sutannie lub koloratce, pytają: kto to jest? Czy to ktoś, kto zostawił wszystko dla Chrystusa, powierzył się Jemu, ma w sobie Jego moc? – Ludzie, patrząc na nas, mają prawo spodziewać się, że tacy jesteśmy – podkreślał biskup. Tymczasem media sugerują dziś, że ten w sutannie – to człowiek sam zagubiony, nieradzący sobie ze swoimi problemami, ze swoją seksualnością. Przy tym – zauważał kaznodzieja – nieważne jest, że takich jest niewielki procent – mówi się o tych zagubionych, by rzucić cień na wszystkich. Jako lekarstwo na tę sytuację wskazywał konieczność jedności z Chrystusem i budowania na Chrystusie. – Chrystus powołuje nas każdego dnia na nowo i każdego dnia trzeba Mu na nowo odpowiadać – zakończył.

Uroczyste ślubowanie i przysięga

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli seminaryjnej. Po odśpiewaniu hymnu „Gaude, Mater Polonia”, słowo powitania i przemówienie inauguracyjne wygłosił nowy rektor seminarium ks. prał. dr Mieczysław Głowacki. Powitał on wszystkich zaproszonych gości, m.in. przedstawiciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. dr. hab. Stanisława Kura, rektora WSD Diecezji Drohiczyńskiej, ks. prof. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, rektorów uczelni siedleckich: JM prof. dr. hab. Tamarę Zacharuk z UPH i JM dr Bożenę Piechowicz z Collegium Mazovia. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele kurii siedleckiej, sądu biskupiego, dziekani i proboszczowie, a także mediów diecezjalnych: „Echa Katolickiego” i Katolickiego Radia Podlasie. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego – obecni byli m.in. prezydent Siedlec, starosta siedlecki i wójt gminy Siedlce.

Następnie alumni I roku złożyli uroczyste ślubowanie, a przedstawiciel Papieskiego Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Stanisław Kur, dokonał ich immatrykulacji. Na I rok przyjęto 15 alumnów z 13 parafii naszej diecezji. Nowi klerycy pochodzą z parafii Wisznice, Zbuczyn, Łuków – par. św. Brata Alberta, Biała Podlaska – par. św. Anny, Trzebieszów, Gręzówka, Pilawa (dwóch), Stanin, Żelechów, Radoryż Kościelny, Krynka, Gąsiory (dwóch), a także z parafii katedralnej. Ks. prof. Kur wręczył również dyplomy tegorocznym absolwentom – neoprezbiterom. Następnie w imieniu moderatorów seminarium ks. rektor Głowacki złożył wyznanie wiary, a następnie przysięgę, związaną z objęciem przezeń funkcji rektora.

Swoje słowo wygłosili również zaproszeni goście. Po przemówieniach wykład inauguracyjny na temat „Naukowy a religijny obraz świata w świetle procesu Galileusza” wygłosił ks. dr Jacek Golbiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po słowie pasterskim ks. bp. Piotra Sawczuka, wspólne odśpiewanie hymnu „Gaudeamus igitur” zakończyło uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w siedleckim seminarium.

Ks. Andrzej Adamski