Aktualności
Widok z okna

Widok z okna

Do 5 czerwca można nadsyłać prace na konkurs „Widok z mojego okna - obraz wyobraźnią malowany”.

Organizatorami plastycznej rywalizacji są Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” z siedzibą w Gończycach oraz garwolińska księgarnia „Mądra Sowa”. Wykonane dowolną techniką prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe – klasy 0-III i klasy IV-VI oraz gimnazja. Prace należy składać w sekretariatach szkół, których uczniem są uczestnicy, bądź nadesłać na adres: Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, Gończyce 30A, 08-460 Sobolew. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.lepsze-jutro.com oraz na facebooku.

MLS