Region
Źródło: AD
Źródło: AD

Więc zróbmy to wspólnie

"Walka z ubóstwem - wiele robimy osobno, zróbmy to wspólnie" - pod takim hasłem w piątek, 17 października, obchodzono XXI Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Debiutująca w międzynarodowym przedsięwzięciu Włodawa stanęła na wysokości zadania, przeprowadzając szereg wspierających akcję imprez.

Od 13 do 17 października Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła „Maraton czytania” – prezentacje wybranych tekstów literackich oraz rozmowy dydaktyczne w przedszkolach i szkołach. W tych samych dniach, w ramach rozpowszechniania apelu „Wykorzenienie skrajnego ubóstwa, drogą do pokoju – Deklaracja Solidarności”, zbierane były podpisy dorosłych oraz „Świadectwa ubóstwa” dzieci i młodzieży, które zostaną przesłane do Międzynarodowego Ruchu ATD ,,Czwarty Świat” Polska oraz do Sekretarza Generalnego ONZ.

W szkołach miejskich miały miejsce apele, audycje nadawane przez radiowęzły oraz katechezy poświęcone obchodom Dnia Walki z Ubóstwem. Samorządy szkolne organizowały zbiórkę podręczników, pomocy szkolnych, zabawek i odzieży dla osób potrzebujących.

W holu Urzędu Miejskiego we Włodawie odbył się kiermasz wyrobów artystycznych wykonanych przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w ramach zajęć świetlicowych. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną na paczki świąteczne. W Gimnazjum przygotowano również paczki żywnościowe dla uczniów potrzebujących wsparcia materialnego, a stołówka szkolna przygotowała słodkie dodatki dla wszystkich korzystających z obiadów.

Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie w sali kina WDK zorganizował Włodawskie Integracyjne Spotkania Teatralne dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych. Celem imprezy było włączenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. O 10.00 rozpoczęły się prezentacje zespołów oraz solistów z włodawskich szkół podstawowych nr 2 i 3, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, WTZ, MDK, Powiatowego Ośrodka Wsparcia, a także gości z WTZ w Chełmie, Zamościu i Sawinie. Przesłuchania trwały do 14.00. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali drobne upominki. Spotkanie zakończyła dyskoteka. W trakcie spotkań teatralnych rozstrzygnięto również konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Dnia przez POW „Przystań” we Włodawie. Jego głównym celem było przełamanie stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi i najbiedniejszymi oraz promocja ich twórczości. Na konkurs nadesłano 25 prac, spośród których jury (Lucyna Lipińska, Władysława Wójcik i Agnieszka Jaroszyńska) wyróżniło 3: Anny Lembowicz z POW „Przystań”, Ewy Tkaczuk z WTZ i Adriana Czerwińskiego ze Świetlicy Środowiskowej. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Ośrodek oraz Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” w Różance. Prace nadesłane na konkurs można oglądać w holu włodawskiego kina.

Włodawskie Dni Walki z Ubóstwem zakończyła modlitwa różańcowa w intencji ubogich, potrzebujących zrozumienia i wsparcia ludzkiego w kościele św. Ludwika.

Andrzej Dynkiewicz