Aktualności
Więcej terenów pod zabudowę

Więcej terenów pod zabudowę

Dzięki zmianom wprowadzonym w planie zagospodarowania miejscowego na obrzeżach miasta zwiększyła się wielkość terenu pod zabudowę, a zmniejszyła tym samym powierzchnia terenów rolnych.

Chodzi m.in. o obszar w dolinie Muchawki, teren w okolicach oczyszczalni ścieków, w rejonie ul. Ganiewskiego oraz na północ od ul. Janowskiej i tamtejszego cmentarza. W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni przewidziano funkcje usługowe i przemysłowe, natomiast bliżej ul. Piaskowej będzie dopuszczona zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na liczne wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów.

KO