Aktualności
Więcej za wodę

Więcej za wodę

Od 1 marca wzrosną rachunki za wodę. Według nowych taryf siedlczanie zapłacą za nią o 12 gr więcej, natomiast o 19 gr brutto podniesie się cena ścieków.

Stawki i zasady naliczeń opłat abonamentowych za wodę pozostaną bez zmian. Na obecnym poziomie, czyli 3 zł, utrzyma się także opłata za deszczówkę. Po podwyżkach wydatki w przeciętnej rodzinie – przy założeniu, że składa się ona z czterech osób, a każda z nich zużywa przeciętnie 3 m³ wody – wzrosną o 3,72 zł miesięczne.

Na nową taryfę, jak wyjaśnił prezes spółki, wpłynął wzrost kosztów eksploatacji, amortyzacji i opłat środowiskowych. Duże nakłady finansowe pochłaniają również prowadzone inwestycje, czyli rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz remonty kanalizacji metodą bezodkrywkową. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest również budowa suszarni osadów. Mimo że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało unijne wsparcie, musi spłacać kredyty, które spółka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego.

– Staramy się, aby te podwyżki nie były duże. Zawsze są one głęboko analizowane – przyznał Adam Jonczyk. – Musimy zachować dodatni wynik w firmie. W związku z tym, że cały projekt unijny dotyczy gospodarki ściekowej, przyjęliśmy marżę zysku, jeśli chodzi o ścieki na kwotę 1,7 mln zł. Jeżeli chcemy zrealizować planowane przedsięwzięcia, musimy zgromadzić środki własne, sięgając po pożyczkę w postaci obligacji – tłumaczył prezes PWiK, powołując się na dyrektywy unijne zmuszające do skanalizowania w 98% wszystkich aglomeracji do 2015 r. – Kto tego nie zrobi, zapłaci kary – podsumował Jonczyk.

Nowy cennik rada miasta przyjęła przy 20 głosach „za”, jednym „przeciw” oraz jednym wstrzymującym się.

KO