Aktualności
Wieczór poezji

Wieczór poezji

31 sierpnia, o 19.00, na skwerze przy fontannie odbędzie się wieczór poezji Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

Spotkanie pt. „Nie raz mali poeci dobrej sprawie służą” odbędzie się z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Członkowie SGL „Witraż”, młodzież i nauczyciele z siedleckich gimnazjów, muzycy z Grupy Piosenki Poetyckiej Macieja Turkowskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury złożą poecie „poetycką wizytę”. Będzie to także okazja, by – dzięki archiwalnym nagraniom – przypomnieć sobie, jak pięknie wiersze ks. Jana interpretował śp. Andrzej Meżerycki. W przypadku złej pogody koncert odbędzie się w Sali Białej MOK przy ul. Pułaskiego 6. 

HAH