Aktualności
Wiedzą, że mają głos

Wiedzą, że mają głos

Międzyrzeccy seniorzy podsumowali projekt, w którym uczestniczyli od października. Dzięki warsztatom i wykładom nabyli wiedzę, jak dbać o interesy osób starszych i mieć wpływ na rozwój miasta.

Projekt „GPS Partycypacji seniora” realizowała Fundacja Inicjatyw Menadżerskich. Zajęcia z międzyrzeckimi seniorami prowadził Piotr Waszak, dyrektor lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem projektu była aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym, zwrócenie uwagi na problemy tej grupy i pokazanie, jak może ona wpływać na to, co się dzieje w społeczności lokalnej. Międzyrzeccy seniorzy uczyli się jak skuteczniej działać w istniejącej od marca tego roku radzie seniorów i za jej pośrednictwem dbać o interesy osób starszych oraz o rozwój miasta. Projekt trwał od października do połowy grudnia. Zajęcia w formie warsztatów i wykładów odbywały się głównie w soboty. Wzięli w nich udział studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby wybrane na podstawie ankietowych zgłoszeń i zaproszone na warsztaty. Więcej w papierowym wydaniu „EK”

BZ