Region
PKP PLK
PKP PLK

Większe możliwości w Małaszewiczach

Kolej buduje nowe tory na stacjach w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej. Ma to zwiększyć możliwości transportu ładunków na międzynarodowej trasie wschód - zachód.

W Małaszewiczach trzy nowe tory już powstały. - Zwiększają one przepustowość stacji i tym samym umożliwiają przewóz większej ilości towarów. Dzięki pracom poprawiła się konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę - przekonuje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, które odpowiadają za to zadanie. Natomiast stacja w Białej Podlaskiej ma zostać rozbudowana o dziesięć torów. Dzięki temu będzie mogła będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych o długości 750 m.

Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Powstanie również – istotne dla dobrego utrzymania torów – odwodnienie. Wszystko ma być gotowe do końca 2024 r.

– Na obydwu stacjach poprawi się możliwości przewozu towarów na granicy Polski. Kolej zyska jako sprawny i ekologiczny środek transportu – twierdzi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

Tunel poprawi bezpieczeństwo

Prace wpisują się w rozpoczętą w 2018 r. przebudowę linii kolejowej E-20 przez Białą Podlaską i Terespol. – Obecnie trwa jeszcze budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo – zaznacza A. Znajewska-Pawluk, dodając, że z myślą o podróżnych mających trudności z poruszaniem się powstaną specjalne pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne jasne oświetlenie. Będzie też dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu znajdzie się od strony ul. Sidorskiej i Akademii Bialskiej. Obecnie budowane jest odwodnienie drogi łączącej ul. Sidorską z przystankiem Biała Podlaska Wschodnia.

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol”. Wartość projektu to 754,9 mln zł, a część środków pochodzi z Unii Europejskiej.

 

Co z portem?

Przypomnijmy, że w planach jest rozbudowa portu przeładunkowego w Małaszewiczach, który jest kluczowy na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. – To jedna z najważniejszych planowanych inwestycji dla polskiej branży logistycznej i całej gospodarki. Oprócz modernizacji infrastruktury kolejowej ważne jest także usprawnienie i przyspieszenie różnych procedur oraz zapewnienie klientom kompleksowej usługi – mówił podczas czerwcowego Kongresu Intermodal in Poland 2023, który odbył się w Janowie Podlaskim. Marek Słomka, prezes Cargotoru, która odpowiada za tę megaiinwestycję. Jej koszt to bowiem 4 mld zł. Spółka stara się o pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa na modernizację infrastruktury w rejonie Małaszewicz. – Poczyniliśmy już konkretne kroki. Środowisko polityczne zna uwarunkowania i znaczenie rejonu przeładunkowego Małaszewicze. Choć na tym etapie zakładamy finansowanie inwestycji z budżetu państwa, miejmy nadzieję, iż dofinansowanie UE nie zostało cofnięte, ale tylko czasowo wstrzymane. Będziemy o nie aplikować, broni nie składamy – zapowiedział prezes Cargotoru.

DY