Aktualności
Wielka Sobota

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół adoruje Ukrzyżowanego w milczeniu. W świątyniach święci się pokarmy na stół wielkanocny.

Po zachodzie słońca rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny fragment Triduum. Składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza to liturgia światła. Przed kościołem rozpala się ognisko, którego płomienie zostają poświęcone przez kapłana. Od nowego ognia zapala się Paschał – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. W uroczystej procesji – po trzykrotnym śpiewie kapłana: „Światło Chrystusa!” – świeca zostaje wniesiona do świątyni. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem Orędzia Paschalnego (łac. Exsultet). Część druga to liturgia słowa – tego dnia rozbudowana do dziewięciu czytań. Po czytaniu z Księgi proroka Ezechiela zapala się światła, uderza w dzwony i śpiewa hymn „Chwała na wysokości Bogu!”. Po tzw. Epistole kantor proklamuje radosne Alleluja! Kolejna, trzecia już część uroczystości Wigilii Paschalnej dotyczy sakramentu chrztu świętego: poświęca się wodę, wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. W naszej polskiej tradycji procesja rezurekcyjna zwyczajowo przenoszona jest na niedzielny poranek Wielkanocy.

Triduum Paschalne kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.