Aktualności
Wielki Piątek

Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół wypełnia się ciszą. Wierni przychodzą do świątyń, aby w milczeniu oddać cześć Chrystusowi.

Nabożeństwo wieczorne rozpoczyna się gestem tzw. prostracji – kapłan w ciszy kładzie się przed ołtarzem, aby oddać cześć Ukrzyżowanemu. Wielki Piątek jest dniem ogołocenia, nagości w liturgii. To nawiązanie do zdarcia szat z Jezusa, pozbawiania go przez żołnierzy czci, do Jego odsłonięcia w cierpieniu.

Wieczorem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej. Po odczytaniu jej opisu według św. Jana, po modlitwach w intencji całego świata, rozpoczyna się adoracja krzyża. Trzykrotnie śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, kapłan odsłania jego ramiona. W zależności od miejscowych zwyczajów wierni podchodzą doń, aby go ze czcią ucałować. Gest ten nosi w sobie wymiar szczególny: ma prowadzić do osobistego spotkania z Ukrzyżowanym. Jest obietnicą, iż będziemy liczyli się z nim w pozostałe dni roku, dostrzegali moc i mądrość zeń płynące. Że będziemy zauważali go na ścianie mieszkania, w urzędzie, w zakładzie pracy. Ucałowanie krzyża jest też ekspiacją za popełnione grzechy. Po skończonej adoracji rozdaje się uprzednio konsekrowane Hostie. Na koniec Liturgii Wielkiego Piątku następuje symboliczne złożenie Jezusa w grobie. W procesji monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrywa się przezroczystym welonem, który jest obrazem całunu i chust spowijających jego Ciało.