Region
Wielkie plany, efektów brak

Wielkie plany, efektów brak

Od dawna pojawiają się informacje na temat planów zmiany statusu siedleckiej uczelni. Akademia miałaby stać się uniwersytetem. Jak na razie nie widać efektów.

„Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny” to coraz częściej pojawiająca się propozycja nowej nazwy siedleckiej uczelni. – Owszem, pojawiła się kilka razy w wypowiedziach pana rektora – przyznaje Adam Bobryk, rzecznik Akademii Podlaskiej.

Sprawdziliśmy, czy do przekształcenia Akademii w uniwersytet jest blisko. Do ministerstwa nie wpłynął na razie żaden formalny wniosek dotyczący zmiany rodzaju siedleckiej uczelni. – Nie zostało w tej sprawie wszczęte żadne oficjalne postępowanie. W związku z tym nie można w chwili obecnej mówić o jakimkolwiek etapie prac nad zmianą statusu uczelni – mówi Agnieszka Kopeć, asystent rzecznika prasowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według wiedzy, jaką na temat Akademii Podlaskiej posiada Departament Organizacji Szkół Wyższych, uczelnia ta nie ma koniecznej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora wymaganych przez art. 3 ust. 3 ustawy. Zapewne też dlatego wniosek o zmianę statusu szkoły do tej pory do ministerstwa nie wpłynął.


Kiedy uniwersytet?

Warunki, jakie musi spełnić uczelnia wyższa, by móc formalnie nazywać się uniwersytetem (w myśl ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym):

– wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w 12 dyscyplinach, w tym przynajmniej po 2 uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych;

– wyrazy „uniwersytet techniczny” mogą być używane w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w 12 dyscyplinach, w tym co najmniej 8 uprawnień w zakresie nauk technicznych;

– wyraz „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

JAG