Diecezja
Źródło: MARCIN BABICZ
Źródło: MARCIN BABICZ

Wierny powołaniu

29 kwietnia, po długiej chorobie, zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ks. prałat Stanisław Byczyński. Przeżył 80 lat, w kapłaństwie 54.

Z powołania ksiądz, z zamiłowania – historyk, dziejopisarz, poliglota, bibliofil, pedagog i kolekcjoner. Imponował doskonałą pamięcią, dociekliwością badacza i benedyktyńską pracowitością. Sympatię zjednywały mu pogoda ducha i życzliwość, z jaką podchodził do ludzi.

W 5. nr. „Podlaskiego Echa Katolickiego” z 2007 r. ukazał się artykuł mojego autorstwa „Kronikarz życia”. Do napisania tekstu skłoniła mnie lektura fragmentów publikowanych w „PEK” pod koniec lat dziewięćdziesiątych kronik autorstwa ks. Byczyńskiego. Pisane piękną polszczyzną, utrwalające autentyczne wydarzenia z życia parafii i lokalnej społeczności, były pasjonującą lekturą i intrygowały kronikarską precyzją autora.

Ks. Prałata poznałam w styczniu 2007 r. W długiej rozmowie powróciło wiele wspomnień z dzieciństwa, lat młodzieńczych, jak też pracy duszpasterskiej. Wszystkie – utrwalił w bogato ilustrowanych zdjęciami kronikach, zajmujących kilka pokaźnych półek. Były wśród nich te bardzo osobiste, zasługujące bardziej na miano pamiętników, inne – to zapis pobytu w kolejnych parafiach. Ks. Byczyński podjął się również opracowań historycznych dziejów Mordów, Krześlina, Hołubli i Milanowa oraz doprowadził do wydania monografii 2 z nich, w postaci broszur. Pasji badacza i historyka sprzyjała znajomość kilku języków obcych, w tym łaciny, ponadto rzetelność i pracowitość, z jaką studiował archiwalne dokumenty.

Z wielkim oddaniem zajmował się pracą duszpasterską; w Garwolinie za zaangażowanie w pracę młodzieżą był szykanowany przez władze komunistyczne. Od 1972 r. uczestniczył w pracach Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Był gorącym rzecznikiem Ochotniczych Straży Pożarnych. W Milanowie wskrzesił Orkiestrę Dętą, a za kronikę na 100-lecie lokalnej OSP otrzymał specjalne wyróżnienie.

„Kroniki życia” spisywał również studentom Wyższego Seminarium Duchownego, w którym mieszkał i sprawował pieczę nad zbiorami bibliotecznymi od 1990 r. – Nigdy nie zwątpiłem w drogę, którą obrałempowiedział podczas spotkania przed rokiem, mówiąc o realizacji najważniejszego z życiowych powołań: powołania do kapłaństwa.


ŚP. KS. PRAŁAT STANISŁAW BYCZYŃSKI

Urodził się 2 stycznia 1928 r. w Kownaciskach (par. Krześlin). W 1934 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Mordach. W czasie wojny uczył się samodzielnie, a następnie zaliczył egzaminy na tajnych kompletach Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach. Po wyzwoleniu ukończył IV klasę Gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach, gdzie w 1947 r. złożył egzamin maturalny. Przez rok studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1948 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1954 r. z rąk bp. Mariana Jankowskiego.

Po święceniach, od 10 lipca 1954 r., był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Od 25 maja 1956 r. pracował w parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. W 1960 r. podjął studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie ukończył ich, ponieważ od 15 lipca 1961 r. otrzymał nominację na wikariusza parafii pw. Św. Rodziny w Sobolewie. Jako wikariusz pracował kolejno:

od 12.03.1962 r. – w parafii pw. św. Wawrzyńca w Korytnicy Węgrowskiej,

od 25.01.1963 r. – w parafii pw. św. Antoniego w Huszlewie,

od 26.10.1963 r. – w parafii pw. św. Stanisława BM w Zbuczynie,

od 25.11.1963 r. – w parafii pw. św. Stanisława BM w Siedlcach,

od 15.06.1964 r. – w parafii pw. św. Mikołaja w Lubieniu, jako wikariusz zarządca,

od 01.07.1965 r. – w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Choroszczynce jako administrator,

od 10.10.1970 r. – w parafii Trójcy Świętej w Żeliszewie, jako wikariusz zarządca, a następnie administrator,

od 31.08.1974 r. – w parafii Trójcy Świętej w Sosnowicy, jako wikariusz zarządca, a potem administrator.

Od 01.09.1975 r. do 1990 r. pełnił funkcję proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Milanowie. 1.09.1990 r. został mianowany dyrektorem biblioteki w WSD w Siedlcach, gdzie pracował do końca życia. 15.02.1997 r. otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Monika Lipińska