Diecezja
Źródło: AWAS
Źródło: AWAS

Wierzymy, że będzie nas wspierał z nieba

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z towarzyszącymi im znakami Pielgrzymki Ludzi Pracy powitane zostały w niedzielę, 5 października, w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim. Na placu przy świątyni stoi już pomnik patrona „Solidarności”. Jego uroczystość poświęcenia odbędzie się 12 października, po Mszy św. o 12.00.

Relikwie oraz towarzyszące im znaki uroczyście przewieziono z kościoła oo. jezuitów w Lublinie. O 17.00 zostały procesjonalnie wniesione do świątyni. Powitał je i zaprezentował proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek.

– Cieszymy się, że ks. Jerzy będzie obecny w znakach relikwii – mówił proboszcz. – Niech stanie się to okazją do przywoływania jego postaci i odkrywania nauczania. Chcemy modlić się za przyczyną ks. Popiełuszki o solidarność: związkową (NSZZ „Solidarność” był tak przemożną siłą, że obalił komunizm w Polsce i zapoczątkował przemiany w Europie wschodniej), ale też międzyludzką. Chcemy na nowo odkryć wartości, które przyświecały początkom związku, a były to wartości religijne: wezwanie do tego, by „zło dobrem zwyciężać”, być wiernym prawdzie, choć to wiele kosztuje; zabiegać o solidarność, braterstwo w relacjach społecznych w naszym kraju i mieście; wyjście ku tym, którzy czują się oszukani, bezbronni, pokrzywdzeni, zaczynają wątpić w idee leżące u źródeł „Solidarności”.

Ks. A. Kieliszek przypomniał, że to radzyńska „Solidarność” jest inicjatorem budowy pomnika przy najstarszym miejskim kościele, który od wieków prowadzi do Boga i podtrzymuje ducha patriotyzmu, czego dowodem są pamiątki i upamiętnienia znajdujące się w świątyni – z czasów powstania styczniowego, prześladowania unitów czy II wojny światowej.

Symbolika znaków

Członkowie radzyńskiej „Solidarności” oraz strażacy z terenu gminy na czele z wójtem Wiesławem Mazurkiem procesjonalnie wnieśli do świątyni znaki, wśród których jest m.in.  replika krzyża z Nowej Huty, która miała być – jak planowali komuniści – miastem bez Boga. Krzyż został postawiony na placu przeznaczonym pod budowę pierwszego kościoła. Gdy władze wycofały się z zezwolenia na budowę świątyni, koparkami chciano usunąć krzyż, jednak robotnicy stanęli w jego obronie. Wśród znaków są też: relikwie bł. ks. J. Popiełuszki i jego portret, różaniec (jeden z podarowanych przez Papieża Polaka każdemu z regionów „Solidarności”). – Ten, który jest w posiadaniu regionu środkowo-wschodniego, będzie nie tylko znakiem, ale i narzędziem modlitwy w intencji ojczyzny, „Solidarności” i miasta – zapowiedział ks. A. Kieliszek.

Obraz Matki Bożej – patronki „Solidarności” to wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej na tle biało-czerwonej flagi, na której znajdują się nazwy miejscowości i daty zrywów wolnościowych. Czerwień symbolizuje także krew przelaną przez robotników. Obraz ten został podarowany ks. J. Popiełuszce przez białostocki oddział związku, następnie przekazany na Jasną Górę w roku męczeńskiej śmierci księdza.

Znaki towarzyszące relikwiom dopełnia sztandar „Solidarności”, na którym widnieje wizerunek ks. J. Popiełuszki. Został on ufundowany w 2005 r. dla uczczenia 25 rocznicy powstania związku.

Apel o zauważenie!

Przewodniczący radzyńskiego oddziału „Solidarności” i jednocześnie społecznego komitetu budowy pomnika Jerzy Bednarczyk wyraża nadzieję, że obecność relikwii stanie się okazją do przypomnienia postawy i nauczania kapelana oraz modlitwy za jego wstawiennictwem. – Wierzymy, że bł. ks. J. Popiełuszko będzie nas wspierał z nieba, bo sytuacja zarówno związku, jak i ludzi pracy jest trudna. Nadal wyrzuca się pracowników za to, że mają inne poglądy, mówią prawdę. Trudno znaleźć zatrudnienie w kraju, miliony młodych wyjechały za granicę, podniesiony został wiek emerytalny, pogarszają się warunki pracy – wymienia J. Bednarczyk.


Z inicjatywą budowy pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki wystąpił roku temu zarząd radzyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność”. Ponieważ wcześniejsze próby upamiętnienia duszpasterza ludzi pracy poprzez nazwanie jego imieniem ronda nie spotkały się z akceptacją rady miasta – radzyńskie środowiska solidarnościowe i prawicowe postanowiły postawić pomnik. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się spontanicznie 19 października 2013 r. po Mszy św. sprawowanej w 29 rocznicę męczeństwa ks. J. Popiełuszki. Pomocy nie odmówił ks. kan. Andrzej Kieliszek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy, na terenie której w 1980 r. powstawała radzyńska „Solidarność”. Idea spotkała się ze wsparciem wiernych trzech radzyńskich parafii oraz Ulana. Pomnik patrona „Solidarności” już został ustawiony na placu przy kościele. Uroczystość odsłonięcia odbędzie się 12 października, po Mszy św. o 12.00.

Anna Wasak