Rozmaitości
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Wieś idzie z postępem

W Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej miała miejsce konferencja ph. „Rolnictwo Nasza Przyszłość”. Debatę zainicjował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Spotkanie współorganizowali: lubelski urząd marszałkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Lublinie. Zaś udział w nim wzięli, poza przedstawicielami tych instytucji, m.in.: starosta radzyński Lucjan Kotwica, wójt gminy Borki Henryk Mateusiak, kierownicy i doradcy z okolicznych zespołów doradztwa rolniczego oraz pracownicy i uczniowie ZSR.

Rolnictwo konkurencyjne

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, piastujący w latach 1999-2004 stanowisko dyrektora szkoły goszczącej uczestników konferencji, omówił problemy polskiego rolnictwa i perspektywy tej dziedziny życia w nadchodzących latach. Przedstawił też narzędzia wspólnej polityki rolnej. Marszałek Sosnowski zwrócił uwagę że z roku na rok widać coraz większy postęp modernizacyjny, dzięki któremu nasze rodzime rolnictwo skutecznie konkuruje w wielu dziedzinach z tym działem gospodarki z innych krajów europejskich.

Od was zależy przyszłość

Antoni Skrabucha, dyrektor LODR stwierdził, iż do skutecznego rozwoju rolnictwa w Polsce, oprócz pieniędzy, które skutecznie pozyskujemy z funduszy europejskich, potrzebna jest również wiedza. Tutaj ważną rolę mają do spełnienia jednostki doradcze, takie jak LODR w Końskowoli, oraz szkoły rolnicze, np. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, które mają za zadanie przygotować polską młodzież, a później rolników do nowoczesnego prowadzenia gospodarstw rolnych.

Prelekcje i rozmowy

Podczas trwania konferencji wykłady wygłosili: prof. dr hab. Piotr Guliński, UP-H, „Możliwości sterowania reprodukcją w stadach bydła mlecznego”; prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, UP-H, „Prawie cała prawda o jajku”; Katarzyna Gajownik LODR „Prawidłowy rozród bydła mlecznego to ekonomiczny sukces w hodowli”; Grzegorz Domański, Schaumann Polska, „Konserwacja kukurydzy i jej wykorzystanie w żywieniu trzody chlewnej”.

W trakcie spotkania studenci wydziału przyrodniczego siedleckiej uczelni obdarowywali uczestników słodkimi łakociami, zaś poczęstunek dla uczestników konferencji został przygotowany przez Centrum Edukacji Ekologiczno-Rolniczej w Grabanowie.

KL