Aktualności
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Jezus Chrystus Zmartwychwstał, a to znaczy, że Bóg nie opuścił człowieka - mówił w homilii bp Piotr Sawczuk podczas Wigilii Paschalnej w siedleckiej katedrze, w nocy z 19 na 20 kwietnia. Uroczystość rozpoczęła się Liturgią Światła. Na zewnątrz katedry ksiądz biskup poświęcił ogień, od którego zapalono Paschał - symbol Zmartwychwstałego Pana. Po Liturgii Światła rozpoczęła się rozbudowana Liturgia Słowa.

Dziewięć czytań biblijnych, przeplatanych psalmami i modlitwą, wprowadziło wiernych w całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez ofiarę Izaaka, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. – Zmartwychwstanie jest odpowiedzią na rozdzierający krzyk Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił” – głosił w homilii bp Sawczuk. – Nie opuścił, a Zmartwychwstanie jest również odpowiedzą na nasze lęki. Chrystus Zmartwychwstał – a to znaczy, że również ciebie Bóg nie opuścił. Bóg prawdziwy jest żywy i życiem obdarza.

Uczniowie nie wiedzieli, co to znaczy powstać z martwych, a również my skąd mamy wiedzieć. Nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy Boga i życia. I choć nie wiele rozumiemy, jesteśmy pewni, że Bóg jest prawdomówny. Chrystus powiedział, że zmartwychwstanie i Jego słowa się spełniły. Nie ma po co iść do grobu, nie ma Go tam. Wielkanoc to dzień nowego stworzenia. Dzisiejsza Liturgia Słowa to uwydatnia, gdy Bóg na nowo zawiesił nad światem światło. Tak wiele jest w Wigilii Paschalnej tego światła. Boże światło w nasze życie sakramentalnie wniósł chrzest. Jeśli ktoś chodzi w świetle, to znaczy zna drogę. Nieszczęściem chrześcijan jest powrót w mrok. Niech światło Nocy Paschalnej urzeknie nas swoim delikatnym pięknem. Niech Kościół jaśnieje w świecie światłem Chrystusa, a my to światło nośmy z radością. Uczestniczymy w najważniejszej liturgii w ciągu roku, a za chwilę nastąpi najważniejsza rozmowa z Kościołem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Cały wielki post należy oceniać według tego – na ile jestem gotów odnowić te przyrzeczenia i nimi żyć – nauczał bp Sawczuk.

Po zakończonej Liturgii Słowa bp Sawczuk poświęcił wodę, którą została ochrzczona dziewczynka, a rodzice nadali jej imiona – Klara Rita. Liturgia Wigilii Paschalnej ukoronowana została komunią ze zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii i procesją rezurekcyjną z uroczystym błogosławieństwem.

Następnie bp Piotr Sawczuk złożył wszystkim zgromadzonym życzenia wielkanocne, zachęcił do zaufania Chrystusowi Zmartwychwstałemu, który przezwycięża nasze lęki i niepewności. Następnie Ksiądz Biskup wyraził swoją wdzięczność wszystkim uczestniczącym w Liturgii Wigilii Paschalnej oraz słuchaczom Katolickiego Radia Podlasie.

ks. Michał Chromiński