Aktualności
Winne przepisy czy ich wykonawcy?

Winne przepisy czy ich wykonawcy?

Powiat garwoliński otrzymuje coraz mniej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W tym roku przyznana powiatowi kwota to 338 tys. 665 zł. Jest ona mniejsza ok. 60-70 tys. zł w stosunku do ubiegłorocznej. Biorąc po uwagę lata, kiedy te środki oscylowały w granicach: od 700 tys. zł do 1 mln zł, można mówić, że spadek jest znaczny.

– W przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego powiatu uzyskujemy 3,12 zł – to prawie najniższy wskaźnik w województwie mazowieckim, podczas gdy wskaźnik najwyższy, osiągany przez powiat szydłowiecki, wynosi 14,05 zł mówi starosta Marek Chciałowski. – Jest nie do przyjęcia, żeby powiat garwoliński był tak pokrzywdzony. Nie możemy dopuścić, by środki na rehabilitację osób potrzebujących wsparcia były tak mocno ograniczone – dodaje.

Zarząd powiatu garwolińskiego już przygotował projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków PFRON w celu zwrócenia uwagi na krzywdzący dla powiatu wskaźnik. 

JAWA