Aktualności
Włączmy się w to dzieło

Włączmy się w to dzieło

Zachęcając do włączenia się w Jałmużnę Wielkopostną, Caritas diecezji siedleckiej ma dla nas nową propozycję.

Wyjaśniając ideę Jałmużny Wielkopostnej, ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, odwołuje się przede wszystkim do orędzia Benedykta XVI na tegoroczny Wielki Post. Ojciec Święty pisze w nim: „wiara bez uczynków jest jak drzewo bez owoców: te dwie cnoty wynikają z siebie nawzajem. Wielki Post zachęca nas właśnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe słuchanie słowa Bożego oraz udział w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny”.

Ułatwić ofiarność

Każda z Caritas diecezjalnych ma inny „pomysł” na ułatwienie ludziom włączenia się w Jałmużnę Wielkopostną, ponieważ nie ma jednolitej, ogólnopolskiej akcji – jak Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom przed Bożym Narodzeniem. Caritas diecezji siedleckiej przygotowywała dotąd tzw. paschaliki, które można było kupić w parafiach. W tym roku, zamiast świec rozprowadzane będą – podobnie jak w diecezji drohiczyńskiej oraz płockiej – baranki z czekolady do koszyczka ze święconką lub na stół ze śniadaniem wielkanocnym. – Paschaliki nie są wpisane w tradycję wielkanocnego stołu, w związku z tym nabywało je niewiele osób. Baranek jest oczywistym symbolem wielkanocnym poprzez to, że łączymy go z Chrystusem – Barankiem, który złożył siebie jako ofiarę za nasze grzechy – uzasadnia ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej.

Dzielmy się miłością

Baranki z czekolady rozprowadzane będą w naszej diecezji po 5 zł. Decydując się na nabycie takiego baranka w swojej parafii, poprzez ten drobny datek nie tylko włączamy się w dzieło jałmużny, ale ofiarujemy swój dar na programy pomocowe prowadzone przez naszą diecezjalną Caritas. – Właśnie dzięki zbiórkom pomocowym obejmujemy pomocą ludzi dotkniętych różną biedą – przypomina ks. Bieńkowski. Zauważa też, że inną z form wspierania potrzebujących są zbiórki do skarbonek wielkopostnych, prowadzone wśród dzieci i młodzieży przez szkolne koła Caritas, a oprócz wymiaru materialnego Jałmużna Wielkopostna ma także wymiar edukacyjny i formacyjny. Ma ona wychowywać młodych ludzi do gotowości dzielenia się. O tym ważnym geście przypominają słowa bł. Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

KL