Aktualności
Wniebowzięcie NMP

Wniebowzięcie NMP

15 sierpnia odchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - jedno z najważniejszych świat maryjnych. Wiara we wniebowzięcie Maryi obecna jest od pierwszych wieków.

Stała się ona dogmatem dopiero w 1950 r. i to tylko w Kościele katolickim. Ustanowił go papież Pius XII w odpowiedzi m.in. na prośbę polskich biskupów. W Kościołach wschodnich święto to obchodzone jest jako „Zaśnięcie Matki Bożej”.

Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestnictwem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania wszystkich wierzących. Zabranie Maryi z „duszą i ciałem” do nieba, otwiera drogę dla każdego z nas, pod warunkiem podążania Jej śladem – całkowitego zawierzenia Bogu.

Sama uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona przez Kościół 15 sierpnia, sięga V w. i jest znana w całym chrześcijaństwie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Nowy Testament nigdzie nie wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o Wniebowzięciu Matki Bożej. Nie ma Jej grobu ani relikwii. Ale od początku dziejów Kościoła istniała żywa wiara, że Maryja „wraz z ciałem i duszą” została wzięta do nieba, a moment śmierci był dla niej rodzajem „zaśnięcia”.

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele od pierwszych wieków.

KAI