Aktualności
Wniosek już na biurku ministra

Wniosek już na biurku ministra

Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek złożył w Ministerstwie Obrony Narodowej pismo o utworzenie w mieście jednostki wojskowej.

Wniosek został poparty uchwałami wszystkich samorządów z terenu powiatu radzyńskiego oraz listami zawierającymi ponad 6 tys. podpisów mieszkańców wspierających inicjatywę.

– Pismo zostało bardzo życzliwie przyjęte w MON. Wrażenie zrobiły podpisy mieszkańców i uchwały podjęte przez rady samorządów – mówi burmistrz Radzynia J. Rębek i podkreśla, jak ważna jest solidarność. – Działania indywidualne nie miałyby takiego znaczenia. Tylko współpraca w takim szerokim zespole może przynieść pozytywne efekty – zaznacza.

Inicjatywa wystąpienia do MON w sprawie utworzenia jednostki wojskowej w miejscu, gdzie istniała ona do lat 90, zrodziła się w środowisku samorządów powiatu radzyńskiego. – Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ojczyzny, ale również bardzo ważną kwestią jest ożywienie gospodarcze naszego terenu. Miasto Radzyń Podlaski ma szczególne, strategiczne znaczenie dla obronności kraju, dlatego wyszliśmy z tą inicjatywą – tłumaczy burmistrz.

Poparły ją także wszystkie gminy z powiatu radzyńskiego, podejmując uchwały intencyjne. – Są one jednak dla kierownictwa MON niezwykle istotne. Ogromne znaczenie mają również podpisy mieszkańców wszystkich gmin powiatu radzyńskiego – twierdzi J. Rębek, mając nadzieję, iż wspólna inicjatywa samorządowców poparta przez tysiące mieszkańców znajdzie uznanie w oczach resortu obrony narodowej.

DY