Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Wokół rodziny i młodych

26 listopada w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa odbyła się IX sesja plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej. W spotkaniu wzięli udział biskupi - Kazimierz Gurda i Piotr Sawczuk.

Sesja rozpoczęła się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. kan. Jan Babik, kanclerz kurii siedleckiej. Jako pierwszy zaprezentowany został schemat przygotowany przez podkomisję ds. duszpasterstwa młodzieży. Założenia omówił ks. kan. Wojciech Hackiewicz. Wskazywał, że troska Kościoła o ludzi młodych nie może być przypadkowa i chaotyczna.

– Duszpasterstwo młodzieży nie powinno być tylko rodzajem hobby młodych kapłanów, i to hobby rozwijanym na ich własny koszt – podkreślał ks. W. Hackiewicz. Dodał, że osoby zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży są otwarte na propozycje i konkretne pomysły. W schemacie czytamy, że młodzież nie powinna być tylko przedmiotem duszpasterskiej troski Kościoła, że trzeba w niej zobaczyć podmiot, konieczny m.in. w ewangelizacji. Ona jest przyszłością Kościoła i dlatego nie wolno lekceważyć jej formacji. Schemat został przyjęty większością głosów.

W trosce o małżeństwa

Kolejny schemat dotyczył duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Założenia przedstawił ks. kan. Jacek Sereda. – To jest tylko próba opisania tego, co dzieje się z rodzinami, także w naszej diecezji, i pokazania dróg rozwiązań, jakie trzeba podjąć. Obserwujemy, jak topnieje wiara w ludziach, a młodzi nastawieni są na tymczasowość. Przygotowanie do małżeństwa nierzadko bywa powrotem do Kościoła. Trzeba podkreślić, że głównym miejscem formacji zawsze powinna być parafia. Warto też wykorzystać i dowartościować to, co mamy. Okazją do formacji dorosłych jest m.in. czas przygotowania ich dzieci do chrztu, I Komunii św. czy bierzmowania – podkreślił ks. J. Sereda.

Członkowie synodu prosili, by w ostatecznym dokumencie koniecznie znalazło się stwierdzenie mówiące o tym, że katolik nigdy nie powinien akceptować rozwodu.

– Warto pokazać, że to, co o małżeństwie mówi Biblia, jest najlepszym pomysłem na związek kobiety i mężczyzny. Trzeba też zasugerować, by małżonkowie przeżywający jakiekolwiek kryzysy, zawsze szukali pomocy w Kościele – zaznaczył bp. p. Sawczuk.    

Bp. K. Gurda przestrzegał przed tzw. weekendowymi kursami dla narzeczonych, które czasami trwają tylko kilka godzin i są oparte jedynie na wykładach. -Narzeczeni mają się wtedy ze sobą spotkać, porozmawiać o swoim przyszłym małżeństwie i – co ważne – wspólnie się modlić. Potrzebne są dni skupienia. Jeśli przed ślubem nie będą się modlić, to w przyszłości na pewno nie przekażą tego swoim dzieciom. Modlitwa i wiara to fundament – podkreślał ordynariusz. Schemat przyjęto większością głosów.

Wartość katechezy

Ostatni projekt dotyczył katechezy. Założenia przedstawił ks. kan. dr Krzysztof Baryga. Przypominał, że w naszej diecezji pracuje 750 katechetów. Pracują oni dla 130 tys. uczniów. Dokument opracowany przez podkomisję ds. katechezy i szkół katolickich liczył ponad 170 stron. Dotyczył m.in. katechezy, posługi katechetów i prowadzenia szkół katolickich. Projekt przyjęto większością głosów.

Na koniec bp. K. Gurda podziękował wszystkim członkom II Synodu Diecezji Siedleckiej za obecność, zaangażowanie i pomoc w przegotowywaniu kolejnych schematów. Jak poinformował ks. J. Babik, kolejna sesja plenarna odbędzie się 22 kwietnia 2017 r.

W sesji wzięli udział kapłani, osoby życia konsekrowanego i ludzie świeccy.

AWAW