Diecezja
Źródło: JAWA
Źródło: JAWA

Wolność krzyżami się mierzy

W uroczystościach odpustowych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie, połączonych z poświęceniem krzyży i odsłonięciem tablic, uczestniczyło kilkaset osób.

Uroczystość odpustową połączono z innymi ważnymi dla miejscowej społeczności wydarzeniami: poświęceniem wybudowanego na placu przykościelnym krzyża katyńskiego, krzyża pątniczego bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz odsłonięciem tablicy katyńskiej i smoleńskiej. Bł. ks. Jerzego z tragedią katyńską i smoleńską łączy to, iż wszyscy złożyli ofiarę, trwając na posterunku, na który zostali powołani.

Źródłem nowego życia

– Wszystko, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie. Jan Paweł II w 10 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego pisał: „ Ten kapłan męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka”. Pozostają w pamięci także ci, którzy zginęli w 1940 r. z rąk NKWD, jak również synowie i córy naszego narodu zdążający 10 kwietnia na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Łączymy tę wielką ofiarę złożoną na ołtarzu ojczyzny z ofiarą Jezusa Chrystusa, która zrodziła poranek zmartwychwstania. Śmierć naszych synów i córek narodu polskiego niech będzie źródłem nowego życia – mówił proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Edmund Szarek.

Pomysł zrodził się na spotkaniu

Proboszcz łaskarzewskiej parafii uczestniczył w spotkaniu kapłanów – żołnierzy, którzy odbywali służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1970-72. Zjazd odbywał się w Warszawie, na Żoliborzu, w sanktuarium bł. ks. Jerzego. Właśnie wtedy zrodził się w głowie kapłana pomysł, by sprowadzić do parafii krzyż bł. ks. Jerzego. Plan dalszych prac nad realizacją zamysłu układał przy udziale Włodzimierza Kosteckiego, historyka z Sobolewa, który przekazał listę funkcjonariuszy policji urodzonych w Łaskarzewie, a zamordowanych na ziemi katyńskiej. Pomyśleli, że jak ma być krzyż bł. ks. Popiełuszki, to może warto postawić też krzyż katyński i upamiętnić wydarzenie ze Smoleńska. Idealną okazją do odsłonięcia tablic oraz poświecenia krzyża było święto tytularne parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

…z finałem w Łaskarzewie

Na uroczystości przybyły tłumy mieszkańców Łaskarzewa i okolic, rodzina bł. ks. Jerzego, politycy i samorządowcy, księża, przedstawiciele Rodzin Smoleńskich oraz Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus”, jak również krewni zamordowanych w Katyniu czterech łaskarzewskich policjantów. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Tadeusz Bożełko – kustosz i proboszcz sanktuarium bł. ks. Jerzego na warszawskim Żoliborzu, ks. prałat Sławomir Niewęgłowski – kapelan WP z Lublina i ks. kan. Roman Czermański – proboszcz parafii z Piotrkowa Trybunalskiego.

Podczas kazania ks. Niewęgłowski mówił o wolności i krzyżach. – Wolność krzyżami się mierzy – napisał poeta. Nasza ojczyzna krzyżami się mierzy, od Giewontu aż po Wybrzeże, poprzez Poznań, Katyń, teraz Smoleńsk, poprzez mogiły żołnierzy rozsianych po całym świecie. Tylko pod krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Pamiętamy słowa bł. Jana Pawła II, który do nas, rodaków, mówił: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie zniszczyć całego dziedzictwa, z którego wyrastamy”, a cytując ks. Piotra Skargę, chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj nasz dom ojczysty nie tylko jest ośmieszany od dachu, od zewnątrz, ale próbuje się zniszczyć jego fundamenty – podkreślał ks. pułkownik. Nawiązując zaś do tragedii smoleńskiej, zaznaczył: – Pojechali się pokłonić. Nie spodziewaliśmy się, że ten pokłon będzie aż taki głęboki. Nie spodziewaliśmy się, że będzie on aż taki głośny, że wreszcie świat usłyszy o dołach katyńskich.

Zło dobrem zwyciężaj

Podczas nabożeństwa ks. Edmunda Szarka uhonorowano medalem „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznanym przez Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki za szerzenie pamięci o męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie.

Po Mszy św. celebransi poświęcili krzyż katyński i tablicę smoleńską oraz katyńską. Następnie głos zabrali posłowie: Grzegorz Woźniak i Adam Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak, starosta Marek Chciałowski i burmistrz Lidia Sopel-Sereja. 


Lotnicza szachownica

Krzyż pątniczy został poświęcony 23 kwietnia br. przy grobie bł. ks. Jerzego przez bp. Tadeusza Pikusa z Warszawy. W uroczystości udział brała delegacja z łaskarzewskiej parafii wraz ze strażakami i harcerzami – skautami. 9 września krzyż ten przyniesiony został na ramionach mieszkańców parafii i w pielgrzymce dotarł na miejsce przeznaczenia. Podstawę krzyża katyńskiego, który stanął na placu przykościelnym, tworzy lotnicza szachownica, zachowująca w pamięci tragiczny lot samolotu do Smoleńska. Obok krzyża, po lewej stronie, widnieje tablica katyńska mówiąca o sześciu osobach urodzonych w Łaskarzewie, a zamordowanych w Kalininie (obecnie Twer) w kwietniu i maju 1940 r. Po prawej stronie krzyża jest tablica smoleńska upamiętniająca katastrofę lotniczą i tragiczną śmierć pod Smoleńskiem 96 osób z prezydentem RP na czele.

JAWA