Region
Woźniak za Abramowicza

Woźniak za Abramowicza

Przełom roku to dla radnych, tradycyjnie, czas dopinania budżetu. W tym roku doszło poszukiwanie nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Głównym celem było przyjęcie zmian w budżecie na 2007 r. – Przyjęto 3 poprawki dotyczące inwestycji i przesunięcia pewnych kwot – mówi Rudolf Somerlik, dyrektor gabinetu Urzędu Miasta Biała Podlaska. – 267 tys. zł zostało zapisane po stronie dochodów jako opłata skarbowa.
Rada Miasta obradowała nad wyborem wiceprzewodniczącego, który zastąpiłby Adama Abramowicza, wybranego na posła RP w ostatnich wyborach. Wiązało się z tym również uporządkowanie przynależności posłów do poszczególnych komisji. Nowym wiceprzewodniczącym został Waldemar Woźniak, radny klubu PiS.
Jak wszyscy samorządowcy w tym okresie, także ci z Białej porządkują kwestie budżetowe. – Dopinamy projekt budżetu, który wejdzie pod obrady na sesję Rady Miasta w styczniu – wyjaśnia R. Somerlik. – Największe środki od lat są przeznaczane na inwestycje, zwłaszcza te, które ułatwiają życie mieszkańcom miasta – dodaje. W 2008 r. będzie podobnie, bo najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację ulic. Planowane jest poprawienie nawierzchni ok. 60 ulic, np. Krzywowa, Al. Jana Pawła II, Al. Solidarności. Na większe inwestycje Biała Podlaska musi poczekać, bo miasto czeka na możliwość złożenia wniosków o pieniądze unijne przeznaczone na lata 2007-2013. Pozyskane środki zostałyby przeznaczone na rewitalizację obiektów Radziwiłłowskich, w tym Parku Radziwiłłowskiego i poprawę sytuacji komunikacji miejskiej i ruchu drogowego.
Monika Grudzińska