Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Wpisani do Księgi

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu biskup siedlecki przewodniczył w katedrze Eucharystii, połączonej z obrzędami przedstawienia i wybrania katechumenów.

Obrzęd wybrania, czyli wpisania imion katechumenów do tzw. Księgi Wybranych, sprawuje się na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia. Po wysłuchaniu opinii poręczycieli i katechetów, Kościół przez posługę biskupa przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obrzęd wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc czas przygotowania do ukształtowania w sobie mentalności Jezusa Chrystusa. Od „wybranego”, wymaga się dojrzałej wiary i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów Kościoła. Czterej katechumeni na podstawie świadectwa poręczycieli zostali uznani za godnych do dalszego wtajemniczenia.

Przed rozpoczęciem Eucharystii katechumeni oraz ich poręczyciele wysłuchali katechezy biskupa na temat chrześcijańskiej tożsamości wypływającej z chrztu i znaczenia obrzędu wybrania w procesie przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia. W homilii bp Kiernikowski wyjaśnił mechanizm grzechu pierworodnego oraz podkreślił moc chrztu w walce chrześcijanina z pokusami. – Historia Adama i Ewy jest historią każdego z nas. Zwiedzeni przez złego ducha, Adam i Ewa wybrali własną koncepcję życia, w oderwaniu od Boga. Po grzechu otworzyły im się oczy i poznali, że są nadzy – nauczał. Następnie zwracając się do katechumenów kontynuował – Drodzy katechumeni, przychodzicie dzisiaj do Kościoła i prosicie Kościół, byście zostali wprowadzeni w poznanie tajemnicy Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że kto ma w sobie pierwiastek życia, które powstaje z umierania, jest nie do pokonania. W waszym życiu będą takie momenty, że Duch Boży i aniołowie będą wam służyć, by objawiła się w was moc Boga. Warto się poddać tej mocy i służyć Bogu, który przez krzyż zwyciężył śmierć i panowanie diabła. Człowiek jest stworzony do wolności i sam Bóg przez aniołów swoich będzie mu usługiwał. Jest tylko jeden warunek: trzeba wejść tajemnicę Jezusa Chrystusa.

Po homilii ks. kan. Eugeniusz Filipiuk, proboszcz katedry, przedstawił kandydatów biskupowi, który zwrócił się do chrzestnych i poręczycieli, prosząc, by dali świadectwo o kandydatach: Czy wiernie słuchali Słowa Bożego, które głosi Kościół? Czy zaczęli służyć Bogu, zachowując przyjęte Słowo? Czy włączyli się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach?

Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi zwrócił się do katechumenów, aby wobec Kościoła wyjawili swoje pragnienia przystąpienia do sakramentów Jezusa Chrystusa: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Następnie katechumeni wpisali swoje imiona do księgi wybranych. Biskup zaś z wyciągniętymi rękami modlił się nad wybranymi: „Boże, Stwórco i Odkupicielu rodzaju ludzkiego, okaż się łaskawy wobec przybranych dzieci i przyjmij tych wybranych do ludu nowego przymierza, aby stając się dziećmi obietnicy, przez łaskę otrzymali to, czego nie mogli osiągnąć mocą sił przyrodzonych”.

Obrzęd zakończył się odesłaniem wybranych.

ks. Mateusz Czubak