Aktualności
Wręczono nagrody

Wręczono nagrody

Sesję rady powiatu, która odbyła się 26 kwietnia, zainaugurowało wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2012 r.

W dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej wyróżniono Henryka Wysockiego z gminy Wodynie. Laureat był sekretarzem urzędu gminy, następnie prezesem zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach. Pełnił również funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Ponadto współorganizował budowę nowego gmachu gminy, powołał też do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Był również prezesem zarządu oddziału gminnego związku OSP. Laureatem w dziedzinie działalności gospodarczej został Zygmunt Strus, właściciel istniejącej od 22 lat w Żelkowie firmy „Transmot”. Zatrudnia ona 20 pracowników, a zajmuje się hurtowym handlem częściami zamiennymi do samochodów ciężarowych. Firma wspiera fundację na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Zdążyć z Pomocą” oraz Zespół Szkół w Żelkowie i WLKS Iganie Nowe. Z. Strus jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży „Szansa dla Młodzieży”. Po wręczeniu nagród radni przyjęli dziewięć sprawozdań i trzy informacje, które dotyczyły działalności placówek z terenu powiatu siedleckiego w 2012 r. Podjęli też trzy uchwały odnoszące się do spraw finansowych powiatu. Na krytykę akcji odśnieżania w powiecie i fatalnej nawierzchni dróg starosta Zygmunt Wielogórski odpowiadał, że prace związane z odśnieżaniem przebiegały w trudnych warunkach i dlatego mogły wystąpić pewne niedociągnięcia, natomiast na reperację dróg powiatowych przeznaczono znaczne środki finansowe, co i tak nie zaspokoi wszystkich potrzeb.

Włodzimierz Korolczuk