Aktualności
Wrócili z grantami

Wrócili z grantami

Podsumowano pierwszą edycję programu grantowego Fundacji Orlen - Dar Serca „Moje miejsce na Ziemi”. Wsparciem objęto instytucje z naszego regionu.

Wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 15 tys. zł otrzymały fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i inne organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej. W tym roku o dofinansowanie ubiegało się ponad 1,1 tys. różnych stowarzyszenia i instytucji z terenu całego kraju. Na liście organizacji, którym przyznano grant w wysokości 15 tys. zł, znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Turzych Rogów. Druhowie uzyskane środki przeznaczą m.in. na organizację kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gminu Łuków w ramach realizacji projektu „Profesjonalni – bezpieczni”. Część kwoty zostanie przeznaczona na zakup szkoleniowego fantoma i defibrylatorów. Spośród organizacji z naszego regionu, które wzięły udział w programie, granty otrzymały jeszcze m.in.: gmina Borowie na organizację „Koncertu kolęd trzech pokoleń”, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach na zorganizowanie Festynu rodzinnego w Rudniku, Stowarzyszenie Kultury Wiejskiej w Motwicy na realizację programu „Zdrowy ruch dla każdego – ćwiczy dziecko, rodzic, dziadek”, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Komarówka Podlaska „W Komarówce” na przeprowadzenie Amatorskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Dzieci i Młodzieży „Taniec jest dobry na wszystko” oraz OSP z Borowia na sfinansowanie programu „Ratuję, bo wiem jak”. 

MLS