Aktualności
Wsparcie dla KGW

Wsparcie dla KGW

Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o wsparcie na działalność statutową. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez KGW mające wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. – Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji, a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR – przypomniała Halina Szymańska, prezes agencji, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa. Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych ARiMR z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 30 września. 

HAH