Aktualności
Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

Międzyrzeccy radni przyjęli dwie uchwały, których celem jest wsparcie przedsiębiorców w trudnym i niepewnym czasie pandemii. Pomoc kierowana jest głównie do właścicieli restauracji, siłowni hoteli oraz podmiotów, które poniosły największe straty w związku z obostrzeniami.

Spadek przychodów o co najmniej 25% w miesiącach przypadających po 31 stycznia 2020 r. uprawnia do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Radni podjęli też uchwałę, która umożliwia zwolnienie z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z drugiej raty tzw. opłaty alkoholowej i zwrot ⅓ opłaty wniesionej w terminie do 31 stycznia 2021 r. Ponadto przedłużono terminu zapłaty trzeciej raty do 31 października.

– Nie jest to pierwszy ukłon miasta w kierunku przedsiębiorców – mówi burmistrz Zbigniew Kot. – W ubiegłym roku zostały obniżone czynsze dla wynajmujących lokale miejskie. Zwolniliśmy również z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy zmiany w uchwale dotyczącej opłaty prolongacyjnej. Jest ona wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności lub rozłożono na raty zapłatę podatku czy zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Uznaliśmy, że te wszystkie działania odciążą przedsiębiorców w tym trudnym czasie. – podsumowuje Z. Kot.

Magdalena Frydrychowska