Aktualności
Wspierają strażaków

Wspierają strażaków

W ostatnim czasie kilkanaście jednostek OSP w regionie otrzymało specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia.

Zakupiony dzięki dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wyposażenie trafiło m.in. do kilkunastu jednostek funkcjonujących na terenie gmin: Siedlce, Kąkolewnica, Trojanów, Ulan Majorat i Parczew. W 99% zakup sprzętu sfinansowano ze środków ministerstwa sprawiedliwości. 1% niezbędnej kwoty każda z gmin wyłożyła z własnego budżetu. Druhowie ochotnicy dostali m.in. nowe defibrylatory, piły spalinowe, narzędzia hydrauliczne oraz agregaty służące do ich zasilania, specjalistyczne kaski i latarki czy środki łączności bezpośredniej. 

MLS