Aktualności
Wspólne muzeum

Wspólne muzeum

Samorząd województwa mazowieckiego oraz ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego wspólnie poprowadzą miejsce pamięci po byłym obozie zagłady w Treblince.

Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia nowej instytucji kultury podpisał 20 lipca z ramienia rządu wicepremiera Piotr Gliński oraz reprezentująca zarząd województwa Elżbieta Lanc. Obecnie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince jest oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, instytucji prowadzonej przez samorząd województwa mazowieckiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem do końca lutego 2018 r. siedleckie muzeum zostanie podzielone, a jego oddział w Treblince przekształci się w samodzielną instytucję kultury, pod nazwą „Muzeum – miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince”. Powstałe w 1964 r. muzeum jest drugim w kolejności cmentarzyskiem w Europie z czasów II wojny światowej. Na jego terenie zachowane są relikty poobozowe i upamiętnienia, podawane jako przykłady najlepszych realizacji pomnikowych w świecie na obszarach martyrologicznych autorstwa m.in. Adama Haupta, Franciszka Duszeńki czy Franciszka Strynkiewicza. Muzeum obejmuje: były Obóz Zagłady, były Karny Obóz Pracy, kopalnię żwiru (w której pracowali więźniowie), Miejsce Straceń i tzw. Czarną Drogę.

MLS