Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Wspólnota wierzących

W niedzielę, 22 kwietnia, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Program wizytacji rozłożono na dwa dni.

W pierwszym dniu biskup celebrował Eucharystię, wygłosił katechezę kerygmatyczną oraz dwie homilie. Spotkał się z parafianami, radą parafialną, dwiema rodzinami wielodzietnymi oraz przedstawicielami ruchów i wspólnot.

Wierni Bogu i tradycji

Po uroczystym ingresie do kościoła, pasterza diecezji powitali wierni oraz miejscowy proboszcz ks. prałat Ryszard Andruszczak, który przypomniał, że parafia w Garwolinie istnieje od pierwszej połowy XV w. Najstarsze świadectwo pochodzi z 1418 r. – Przynajmniej dwa razy w historii parafii garwolińskiej wierni bardzo dojrzale zdali egzamin z wierności Bogu i Kościołowi. W 1861 r. podczas rozbiorów, gdy biskup podlaski Beniamin Szymański zawierzył diecezję Matce Bożej Różańcowej i na znak jedności ze Stolicą Apostolską zachęcił, by przed wejściem do domów zawieszono wizerunek Matki Bożej, nie obyło się bez prześladowań i walki. Ponad 300 rodzin nie ugięło się i obrazy pozostały. W 1984 r. parafianie stanęli przy młodzieży ze szkół w Miętnem w obronie krzyża i tu, w tym kościele, szukali siły i mocy do wytrwania w walce o krzyż. Na jednym z filarów naszej kolegiaty znajdują się krzyże z tamtych dni. To świadectwa dla przyszłych pokoleń – mówił ks. Andruszczak.

– Jesteśmy wdzięczni naszemu biskupowi za to, że w ubiegłym roku podniósł nasz kościół do rangi kolegiaty i ustanowił przy niej kapitułę kolegiacką oraz konwent składający się z wiernych świeckich. Z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że parafianie nasi są wierni Bogu i tradycjom swoich ojców. Jest nas ponad 3000 rodzin – podkreślał proboszcz parafii.

W Kościele uczymy się życia

W katechezie do parafian biskup siedlecki zwrócił uwagę na wypływającą z Ewangelii nowość chrześcijańskiego życia. – Kościół to wspólnota wierzących, w której uczymy się życia. I to właśnie tu, a nie gdzie indziej, mocą Jezusa Chrystusa otrzymujemy tę zdolność, by umierać dla siebie i żyć w komunii z drugim. Tym, co łączy wspólnotę chrześcijańską, jest zdolność przebaczania drugiemu, dlatego że samemu otrzymało się przebaczenie od Chrystusa – tłumaczył pasterz Kościoła siedleckiego.

Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia. Po południu biskup spotkał się z przedstawicielami ruchów i wspólnot działających na terenie wspólnoty oraz radą parafialną. Pierwszy dzień wizytacji zakończyło spotkanie z przedstawicielami rodzin wielodzietnych.

Odkryć moc Ewangelii

Drugi dzień wizytacji rozpoczęła celebracja jutrzni, po której ksiądz biskup prowadził dialog z młodzieżą, a następnie udał się do Katolickiego Liceum, gdzie powitała go dyrektor placówki Małgorzata Małachowska. W pierwszej części spotkania uczniowie KLO zaprezentowali program słowno-muzyczny, zainspirowany twórczością Cypriana Kamila Norwida. W drugiej części, bp Kiernikowski wygłosił katechezę do nauczycieli reprezentujących garwolińskie szkoły. Mówił o wielkości człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. – Miecz obosieczny słowa Bożego pozwala nam odkryć pełną prawdę o człowieku. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by zrozumieć naszą przechodniość i śmiertelność. Ten, kto odkryje moc Ewangelii, jest człowiekiem wolnym, uzdolnionym do życia w komunii z Bogiem i drugim człowiekiem – mówił.

O tożsamości chrześcijańskiej

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie pasterza diecezji z pracownikami starostwa powiatowego i urzędu miasta. Dostojnego gościa powitali starosta garwoliński Marek Chciałowski i burmistrz Tadeusz Mikulski. W słowie pasterskim skierowanym do zgromadzonych, biskup mówił o tożsamości chrześcijańskiej wypływającej z Ewangelii. – Św. Paweł podkreśla, że nosimy skarb w naczyniach glinianych. Wskazanie na naczynia gliniane nie jest przypadkowe, lecz służy manifestacji mocy, która nie pochodzi od człowieka, ani od struktur, którymi on się posługuje. Słabość owych naczyń jest stosownym tłem dla uwypuklenia, że owa przeogromna moc jest z Boga, a nie z nas – mówił.

Wizytację zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu garwolińskiego.

ks. Mateusz Czubak