Aktualności
Wspomnienia dziadków

Wspomnienia dziadków

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec wspólnie z filią Gminnej Biblioteki Publicznej zapraszają dzieci i młodzież do udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”.

 Celem rywalizacji pod hasłem utrwalania wspomnień dziadków z lat młodości staje się wzbudzenie wśród uczestników chęci odkrywania swoich korzeni, umocnienie przywiązania do dziedzictwa kulturowego regionu i ukształtowanie postawy patriotycznej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest także włączenie starszych w proces tworzenia pracy konkursowej w formie m.in.: opowiadania, pamiętnika, spisanego wspomnienia czy wywiadu. Prace w wersji papierowej mogą być wzbogacone prezentacją multimedialną. Termin nadsyłania prezentacji upływa 15 października. Ogłoszenie wyników przewidziano na 31 października. Na zwycięzców (w trzech kategoriach wiekowych) czekają nagrody. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.miedzyrzecgmina.pl oraz w szkołach i placówkach GBP. Prace należy złożyć w siedzibie filii GBP w Tłuśćcu lub przesłać pocztą.

BZ

BZ