Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Wspomnienia przelane na papier

Lublin z pamięci i snów - nowy tomik wierszy Ryszarda Kornackiego jest już dostępny. 19 września odbyła się uroczysta promocja, która zgromadziła wielbicieli twórczości międzyrzeckiego poety.

Ryszard Kornacki swoją nową publikację poświęcił Lublinowi - rodzinnemu miastu, w którym spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. - Lublin to moja pierwsza ojczyzna. To on mnie ukształtował, wychował. W tym mieście są moje korzenie. Muszę ocalić ten lubelski ślad - podkreślał 75-letni poeta.

W tomiku znalazło się kilkadziesiąt wierszy. Większość z nich to utwory już publikowane we wcześniej wydanych publikacjach poety: antologiach i czasopismach literackich. Jednak są tam też wiersze nowe – sentymentalne wspomnienia z lat młodości i dzieciństwa. Wiersze ilustrowane są zdjęciami. Ich autorem jest Krzysztof anin Kuzko, artysta fotograf Fotoklubu RP, członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego i Radzyńskiego Klubu Fotograficznego KLATKA.

Spotkanie odbyło się w holu Miejskiego Ośrodka Kultury, wśród rzeźb pochodzącego z Międzyrzeca artysty Henryka Burzca. Poprowadził je Leszek Sokołowski, prezes Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego, także literat. Na promocji pojawił się także Waldemar Michalski – redaktor czasopisma „Akcent”, krytyk literacki. To właśnie on napisał wstęp do nowego tomiku poezji R. Kornackiego. Nie zabrakło również przyjaciela autora – K. Kuzko. Na uroczystość przybyli i gratulowali literatowi: poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Przemysław Litwiniuk i starosta bialski Tadeusz Łazowski.

Autor dziękował sponsorom za wsparcie w wydaniu książki, przeczytał kilka wierszy i wysłuchał słów pochwał, podziękowań i gratulacji. Każdy uczestnik spotkania mógł zamienić kilka zdań z poetą, nabyć książkę i otrzymać dedykację z autografem Ryszarda Kornackiego.

BZ