Aktualności
Wszyscy są za...

Wszyscy są za…

Ponad 98,5 mln zł dochodu oraz wydatki na poziomie blisko 117 mln zł zapisano w tegorocznym planie finansowym gminy. Ponad 26 mln zł pochłoną inwestycje.

I tak na budowę i modernizację dróg gminnych przeznaczono blisko 6 mln zł. Oczyszczalnia ścieków w Gołaszynie i kanalizacja sanitarna w północnej części gminy będzie kosztować ponad 11 mln zł. Na pierwszą z inwestycji radni zabezpieczyli w budżecie ponad 5 mln zł (w tym 2 mln zł dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 3,2 mln zł z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Kolejne 2 mln zł z nowej edycji RFIL gmina chce wykorzystać na budowę kanalizacji, na którą w budżecie jest ok. 6 mln zł. W bieżącym roku planowana jest także wymiana nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych przy szkołach w: Czerśli, Gołąbkach, Gręzówce, Krynce i Zalesiu. Ponadto rozbudowane mają być: Zespół Szkół w Czereśli oraz budynek szkoły filialnej w Turzych Rogach. Niebawem mają ruszyć także pierwsze prace związane z utworzeniem etnoparku w Kownatkach oraz (po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego) działania kończące rekonstrukcję obozu żołnierzy Armii Krajowej w Klimkach. Gmina wspiera także zadania realizowane na jej terenie przez jednostki samorządowe wyższego szczebla. Za przekazane do budżetu województwa lubelskiego 400 tys. zł współfinansowana będzie budowa ponadkilometrowego ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 807 w Ryżkach i 400-metrowego chodnika przy trasie 808 w Świdrach. Z kolei z powiatem łukowskim samorząd gminny planuje inwestycje drogowe, na które zamierza przekazać 600 tys. zł. Uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie.

MLS