Kultura
Źródło: MBP Biała Podlaska
Źródło: MBP Biała Podlaska

Wszystko dzięki ludziom

80 lat to dorobek wielu pokoleń bibliotekarzy i ludzi, którzy całe swoje serce wkładali w pracę - podkreślano podczas jubileuszu 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Były odznaczenia, podziękowania, prezenty i mnóstwo wzruszeń.

Uroczystości rocznicowe miały miejsce 26 października. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, dawni i obecni pracownicy biblioteki. - Czytanie książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi z minionych epok. To dzięki czytelnictwu rozwijamy się i poznajemy historię, a co za tym idzie - wartości, którymi kierowały się dawne pokolenia, dokonując wyborów mających wpływ na nasze życie - podkreślił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Nawiązując do słów Cycerona, wspomniał, że kultura jest uprawą duszy, a bialscy bibliotekarze przez dziesiątki lat służyli ludziom swoją pomocą i opieką w pielęgnowaniu tej uprawy. Następnie wręczył siedmiu bibliotekarkom przyznane przez ministra kultury odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. Otrzymały je: Hanna Bajkowska, Anna Chwedoruk, Marzena Kretowicz, Krystyna Nowicka, Czesława Pietruk, Maria Stefaniuk i Maria Trzeciak.

Ponadto resort kultury wyróżnił 12 pracowników biblioteki dyplomami uznania za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury i rozwoju czytelnictwa. W gronie tym znaleźli się: Barbara Domańska, Małgorzata Flis, Barbara Guz, Anna Hordejuk, Elżbieta Kożuchowska, Ewa Luba, Zofia Marciniak, Beata Naumiuk, Ewa Paluch, Teresa Pocałujko, Agnieszka Sawczuk i Norbert Wachowiec.

 

Statystyki nie są ważne

Miłą niespodzianką było przyznanie Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej pierwszego stopnia wieloletniemu dyrektorowi MBP Jerzemu Flisińskiemu, doceniając jego pracę na rzecz społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy i informacji historycznej oraz integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy.

– 80 lat to dorobek wielu pokoleń bibliotekarzy i ludzi, którzy całe swoje serce wkładali w pracę. Dzięki ich zaangażowaniu biblioteka mogła się rozwijać. Dziś nie są ważne statystyki, gdyż czytelnicy korzystają ze zbiorów biblioteki, nie tylko odwiedzając ją osobiście, ale przede wszystkim czerpią z bogatego zasobu biblioteki cyfrowej – zauważył emerytowany dyrektor placówki, za którego kadencji uruchomiono Bialską Bibliotekę Cyfrową.

 

Docenieni za współpracę

Jubileusz był okazją do docenienia regionalistów, którzy od lat współpracują z biblioteką, wspierając jej działalność wydawniczą, publikując ważne artykuły w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym czy Roczniku Bialskopodlaskim. Podziękowania oraz drobne upominki otrzymali: J. Flisiński, Szczepan Kalinowski, Tomasz Demidowicz, Dariusz Sikora, Paweł Tarkowski, Krzysztof Piech, Renata Lenz i Sławomir Bylina.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom jubileuszowych konkursów: „Biblio-Rym” oraz „Biblioteka Przyszłości”.

 

Nie zabrakło tortu

Urodziny MBP uświetniły występy artystyczne chóru Camerata z IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica oraz Teatru Małych Form Sylaba z Bialskiego Centrum Kultury.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, którą wciąż można oglądać w budynku głównym biblioteki. Ekspozycja składa się ze zdjęć gości specjalnych – pisarzy, dziennikarzy, sportowców, muzyków, malarzy – którzy w ciągu ostatnich kilkunastu lat odwiedzili bialską placówkę. Natomiast w holu na parterze przygotowano wystawę ukazującą historię biblioteki, jej osiągnięcia oraz współczesność.

Nie zabrakło też jubileuszowego tortu, a przy wyjściu każdy otrzymał pamiątkowy piernik z napisem „80 lat MBP”. 

MD