Aktualności
Wszystko o parku

Wszystko o parku

5 kwietnia, o 10.00, w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie rozpoczną się warsztaty pt. „Udostępnianie PPN dla edukacji przyrodniczej z zachowaniem bioróżnorodności”.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące zasad udostępniania parku dla turystyki i edukacji, najnowsza oferta edukacyjna parku oraz nowa infrastruktura terenowa. Więcej informacji na stronie Poleskiego Parku Narodowego pod adresem: www.poleskipn.pl

MLS