Aktualności
WTZ nad wodą

WTZ nad wodą

Międzyrzecki Warsztat Terapii Zajęciowej przeniesie się do budynku nad dużym akwenem żwirowni przy ul. Zahajkowskiej.

Kiedy za rządów byłego burmistrza Artura Grzyba priorytetem rozwoju miasta była turystyka, rozpoczęto budowę obiektu nad Międzyrzeckimi Jeziorkami. Miało tam się w przyszłości mieścić centrum szkoleniowo-konferencyjne z hotelem i restauracją. Wydano na ten cel 600 tys. zł. Obecne władze przerwały inwestycję.

Zdaniem burmistrza Zbigniewa Kota wykończenie obiektu na potrzeby

hotelu i restauracji to za duży wydatek. Ponadto ze względu na krótki sezon letni przez większość roku budynek stałby pusty. Dlatego władze postanowiły, że przekażą go Warsztatowi terapii Zajęciowej. Zawarto już w tej sprawie porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych.

WTZ, który znajduje się w budynku pływalni, rzeczywiście potrzebuje nowego, większego i lepiej dostosowanego do potrzeb uczestników lokum. Wielokrotnie mówiła o tym Monika Andrzejczuk, kierownik WTZ. Jednak do tej pory nie znaleziono odpowiedniego lokalu. Obiekt nad akwenem rozwiąże problem.

Obecnie na zajęcia do WTZ uczęszcza 28 osób. W nowym lokalu

miejsc ma być więcej, powstaną też nowe pracownie, a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy na funkcjonowanie warsztatu więcej pieniędzy.

Wykonano już prace związane z przeprojektowaniem budynku. Złożono też wniosek o przyznanie środków unijnych. Z obiektu ma w przyszłości korzystać nie tylko WTZ, ale także Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa.

BZ