Aktualności
Wybiorą orkiestrę

Wybiorą orkiestrę

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najlepszą orkiestrę dętą. W tegorocznej edycji imprezy mogą wziąć udział grupy istniejące na terenie województwa mazowieckiego, funkcjonujące przy gminach, remizach czy ośrodkach kultury.

 Chętni muszą udokumentować swoją działalność poprzez prezentację kronik, sprawozdań bądź relacji w mediach. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w formie dwuetapowej: pisemnych i po przesłuchaniach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs dla orkiestr dętych”. Szczegółowy regulamin oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie www. mazowieckie.ksow.pl. Organizatorem konkursu, nad którym patronat objął marszałek województwa mazowieckiego, jest sekretariat regionalny krajowej sieci obszarów wiejskich.

MLS