Aktualności
Wybiorą zasłużonych

Wybiorą zasłużonych

Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego zostanie przyznany w siedmiu dziedzinach.

Już po raz 14 kapituła przyznająca tytuł Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego wyróżni osoby fizyczne i prawne a także organizacje pozarządowe oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które przyczyniły się do promocji i rozwoju powiatu. Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy tytuł zostanie przyznany w siedmiu dziedzinach: nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, rozwój gospodarczy, działalność samorządowa, rolnictwo i ochrona środowiska oraz działalność społeczna. Zgłoszeń kandydatów wraz z uzasadnieniem, do końca kwietnia, mogą dokonywać m.in. organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze działające na terenie powiatu oraz instytucje i podmioty prowadzące działalność w wyżej wymienionych dziedzinach. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z kompletem niezbędnych formularzy można znaleźć na stronie internetowej garwolińskiego starostwa powiatowego. 

MD