Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Wybrano bardziej kompetentnego

19 stycznia prezydent Andrzej Czapski ponownie powołał na swojego drugiego zastępcę Adama Olesiejuka. O stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów.

Kiedy w grudniu prezydent ponownie mianował na stanowisko pierwszego zastępcy Waldemara Godlewskiego, mówiło się, że drugim ma być osoba zaproponowana przez bialski zarząd Platformy Obywatelskiej. Zgłoszono Marcina Izdebskiego, który w tym roku rozpoczął pierwszą kadencję radnego. A. Czapski wymagał od PO, aby ich kandydatura nie była gorsza od dotychczasowego drugiego zastępcy Adama Olesiejuka, która włodarzowi miasta bardzo odpowiadała. Przyznał jednak, że dla celów koalicyjnych byłby w stanie zrezygnować ze swojego dotychczasowego współpracownika. Ponieważ obecna kadencja zapowiada się bardzo burzliwie, prezydentowi przydałby się sojusznik.

Wiadomość o nominacji przekazano podczas specjalnej konferencji prasowej. Okazało się, że silniejszym i bardziej kompetentnym kandydatem jest Adam Olesiejuk, któremu przekazano nadzór nad inwestycjami, budownictwem, geodezją i transportem. Był on zastępcą prezydenta miasta w latach 2007-2010. Poprzednio pracował w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej i Lubelskiej Izbie Rolniczej. Drugi zastępca prezydenta jest  absolwentem Wydziału Rolnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył również Międzywydziałowe Studium Zarządzania w Agrobiznesie oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Lider bialskiej PO i przewodniczący rady miasta Adam Wilczewski liczy, że ta decyzja nie wpłynie negatywnie na współpracę Platformy z prezydentem A. Czapskim.

Agnieszka Wawryniuk