Aktualności
Wybudują drugą nitkę

Wybudują drugą nitkę

Z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka została podpisana umowa na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Blisko 8-kilometrowy odcinek jezdni w ciągu ekspresowej S19 będzie kosztował ponad 183 mln zł. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia inwestycji w ciągu 36 miesięcy od chwili podpisania dokumentów. Do czasu przeznaczonego na roboty budowlane nie będą wliczane okresy zimowe. Budowa planowana jest w latach 2023-2025. Zgodnie z umową, po przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego wykonawca złoży do wojewody lubelskiego wniosek i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejnym etapem będzie budowa drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a następnie uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie drogi. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną także m.in. pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe oraz wzmocniona konstrukcja nawierzchni istniejącej jezdni. Ponadto powstaną nowe mosty, wiadukty, drogi obsługujące przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt. Trasa ekspresowa zostanie również wygrodzona i wyposażona w system odwodnienia. Wybudowana w 2011 r. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej była pierwszym odcinkiem przyszłej Via Carpatii w województwie lubelskim. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki.

MLS